Sobre la tasca de facilitació i LEGO® Serious Play®. Aplicació en l’aprenentatge basat en projectes

Descripció

El facilitador és un catalitzador i molt més. Com a conductor, el professor facilitador ha de fer sorgir el millor de les individualitats i dirigir el treball col·lectiu vers l’èxit.

El rol del facilitador exigeix disposar de grans habilitats interpersonals, observació atenta, un bon enfocament de les dinàmiques grupals i tacte, de manera que es potenciïn les relacions cooperatives entre els seus alumnes.

La metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® afavoreix i potencia el procés reflexiu i recolza un diàleg efectiu on interactuen positivament tots els participants d’aquest taller.

Objectius

Conèixer i tenir la possibilitat d’aplicar els conceptes i tècniques de la facilitació a l’aula, així com de saber i aprofitar la relació existent entre la facilitació i el PBL - Project Based Learning – o aprenentatge basat en projectes.

Continguts

• La persona i les dinàmiques de grup

• Habilitats i actituds del facilitador

• The Facilitator Toolbox – visio general i seleció d’eines –

• Exercici / Cas amb LEGO® Serious Play ® - PBL: “Ravalejant”

• Reflexions finals i posada en comú

Destinataris

Professorat de tots els nivells educatius. Especialment dirigit a docents que utilitzin els projectes com a forma d’aprendre. Tindrà prioritat el professorat que ha fet activitats de formació sobre projectes de l’ICE de la UB

Calendari i horari: 9 de març, de 17 a 20 h

Durada: 3 h

Preu: activitat gratuïta

Places: 25

Formador: Pere Juárez

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia. Institut de Ciències de l'Educació. Aula Garanto

Període d’inscripció: Del 8 de febrer al 7 de març

Inscripció per Internet: Matrícula tancada

Informació i/o consultes

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments