Aules STEAM: la robòtica educativa de LEGO i l’aplicació creativa a l’aprenentatge per projectes

Descripció

Les activitats amb robòtica educativa tenen moltes característiques que les fan extremadament atractives i són una molt bona forma de promoure la passió per la ciència, la tecnologia, la enginyeria, les matemàtiques i l’art des d’edats molt joves (les matèries STEAM), impulsant un aprenentatge basat en projectes, en el joc i la cooperació (“Learning by doing” i “Learning by playing”).

Volem ajudar a incorporar els aspectes de la programació a l’aprenentatge basat en projectes.

Els participants en aquest curs realitzaran un projecte utilitzant entre altres la tecnologia de la robòtica educativa de LEGO, de forma transversal i experimentaran l’ús de la programació, dels sensors i motors, i la seva relació amb matèries com: la física, les matemàtiques, la geometria, la enginyeria, la lògica, la tecnologia i la ciència, les ciències socials i l’art en general.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és iniciar-se en la tecnologia de la robòtica educativa de LEGO i descobrir recursos per aplicar-los en un aprenentatge creatiu.

En aquest sentit, el curs permetrà als assistents:

  • conèixer i practicar la tecnologia, el llenguatge de programació i les relacions entre els components del robot LEGO.
  • conèixer i proposar exemples transversals d’aprenentatge basat en projectes per aplicar a l’aula.

Continguts i metodologia

El assistents desenvoluparan un projecte a la seva aula (o milloraran un projecte seu existent) i  aplicaran la tecnologia de LEGO Mindstorms (NXT o EV3) per tal de poder realitzar amb els seus alumnes un projecte més creatiu, motivador i transversal.

Els professors i professores podran treballar col·laborativament en grups d’interessos similars.

A mida que avança el curs, s’anirà fent una reflexió sobre la pràctica i l’adquisició de competències, treballant simultàniament els aspectes pedagògics i tecnològics per tal d’aprofundir en les eines actuals i la necessitat de començar a “aprendre” de forma diferent, potenciant l’experimentació i la necessitat de cometre errors per aprendre de forma molt més eficient, tot fent-ho de forma divertida i motivadora.

Mostres de projectes realitzats similars als que es vol ajudar a desenvolupar

Code Berlin a l’IES Les Vinyes (Castellbisbal 2016)

http://www.bogatech.org/cursos/160620%20Les%20Vinyes/160620%20Les%20Vinyes.html

Experiències al centre TUMO (Nagorno-Karabakh 2016)

http://www.bogatech.org/cursos/160313%20TUMO/160313%20TUMO.html

Curs Iniciació a la robòtica de Lego Mindstorms, (ICE UB 2016)

http://www.bogatech.org/cursos/160708%20Curs%20ICEUB/160708%20Curs%20ICEUB.html

Materials de suport per al curs

Curs per Professors d’Introducció a LEGO Mindstorms NXT i EV3:

http://www.bogatech.org/index.htm?inicio=curs/

El programari Mindstorms NXT-G es pot instal·lar descarregant el fitxer:

http://www.bogatech.org/share/Install_Mindstorms_v21.zip

i seguidament instal·lant la seva actualització:

http://www.bogatech.org/share/Install_NXT EDU 21f3 for Windows.zip

El programari Mindstorms EV3 es pot instal·lar descarregant el fitxer:

http://www.bogatech.org/share/LME-EV3_Full-setup_1.3.0_en-US_WIN32.exe

Recomanem als assistents portar un ordinador portàtil amb el programari ja instal·lat i si es disposa, portar el seu propi material de robòtica LEGO Mindstorms, tot i que no és imprescindible.

Formador: Josep Maria Fargas, www.bogatech.org

Destinataris

Professorat de primària (cicles mitjà i superior), secundària, formació professional i formadors d’àrees diverses amb coneixements inicials de les TAC a l’aula i amb inquietud - curiositat pel pas al món 2.0 en la tasca docent, que creuen que les tecnologies es poden utilitzar de forma creativa.

Aquest curs està proposat per a acreditar-se com a formació dins del perfil professional de Competència Digital dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament.

Hores: 20 

Calendari i horari

  • Dissabtes 3 i 10 de març de 2018, de 9.00 a 14.00 h
  • Dissabte 17 de març de 2018, de 9.00 a 13.00 h
  • Divendres 9 i 16 de març de 2018, de 17.30 a 20.30 h

Idioma aquesta formació s’impartirà en castellà, ja que està inclosa en la programació d'un màster internacional.

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula 1104. Edifici Midgia I.

Places: 20

Preu:  70 €

Període d’inscripció: del 27 de novembre al 23 de febrer de 2018

Inscripció per Internet:  matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments