Cursos en línia per a professorat d’infantil, primària i secundària

Els cursos es fan a través d’un campus virtual que es basa en l’ús d’Internet i d’eines telemàtiques. Mitjançant la seva metodologiaes dóna resposta a les necessitats temàtiques del professorat aprofitant les oportunitats que ofereixen aquestes eines d’informació i comunicació.

Els trets principals d’aquesta modalitat formativa són: la facilitat d’ús, la comoditat i la flexibilitat en la realització del curs, els continguts de qualitat desenvolupats amb aquesta finalitat i un model pedagògic que integra recursos comunicatius —els fòrums de debat, el correu electrònic i el treball col·laboratiu— i diferents eines d’avaluació i autoavaluació sobre els continguts digitals de cada curs. En aquest model, la figura del tutor/a és clau perquè es centra en la consecució dels objectius didàctics concrets del curs, facilita l’aprenentatge, posa l’alumne en situació de pràctica progressiva, avalua el procés d’aprenentatge de l’alumne en relació amb la matèria i el calendari de treball i potencia l’ús dels diferents recursos didàctics del campus.

Títol del curs

Calendari

Període de matriculació Idioma Preu
Gamificació per a l'ensenyament de competències Del 27 d'octubre al 4 de desembre de 2015 Del 17 de setembre al 15 d'octubre de 2015

Català

90 euros
(-20% de descompte Alumni UB i PAS/PDI de la UB)

Mindfulness en el entorno educativo

Del 26 de octubre al 21 de diciembre de 2015 Del 17 de septiembre al 15 de octubre de 2015

Castellano

110 euros
(-20% de descompte Alumni UB i PAS/PDI de la UB)

Les activitats organitzades per l'ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d'Ensenyament.

Els certificats d'aquests cursos s'incorporen directament a l'expedient de formació del professor/a (XTEC) i es podran utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Modalitat

Duració

Curs virtual 50 hores

Informació
Telèfon: +34 934 021 024
icecursos@ub.edu

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments