Jornades de formació en metodologia . Resoldre per aprendre. Les competències a l'aula


 

11 DE MARÇ DE 2014

18.00 h Presentació de les Jornades.

18.15 - 19.30 h Conferència debat: «Ensenyar i desenvolupar competències». Joan Mateo, professor de la UB.

19.30 – 20.30 h «Competències matemàtiques. Experiències». Juanjo Cárdenas, professor de primària i membre del Grup de Treball en Competència Matemàtica de l’ICE de la UB.

18 DE MARÇ DE 2014

18.00 - 19.30 «Programar i avaluar l’ensenyament i aprenentatge de les competències. Les editorials proposen un canvi metodològic? Experiències». Alba Ambròs, professora de la UB i directora de la revista Dotze18, de l’editorial Graó.

19.30 - 20.30 h «Competències per conviure i habitar el món. Experiències». Manoli Narvaez, professora de secundària i membre del Grup de Treball en Metodologia de l’ICE de la UB.

25 DE MARÇ DE 2014

18.00 - 19.30 h Taula rodona: «Estratègies per al canvi en les metodologies de treball competencials en els centres educatius. Ruptura o procés?». Maite Garcia, professora del SES Pla Marcell de Cardedeu; Belinda Siles, directora de l’Escola Mare de Déu del Rocío de Sant Vicenç dels Horts; Carme Maña, del Grup 6.sis, grup de treball de l’ICE.

19.30 - 20.30 h «Competències comunicatives. Experiències». Joan Marc Ramos, professor de secundària i membre del Grup de Treball ARA en Competència Comunicativa de l’ICE de la UB.

20.30 h Cloenda

Destinataris

Professorat formador i professorat en general d’educació primària i secundària.

Període d’inscripció: Del 15 de gener al 27 de febrer de 2014

Places: 100

Lloc:  Universitat de Barcelona. Palau de les Heures del Campus de Mundet

Preu:  35 euros

Inscripció

Per Internet: www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu

Tel.: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments