Formació en nanociència i nanotecnologia (3a. Edició)

Descripció

Materials més forts, més lleugers, cures contra el càncer no invasives, invisibilitat... realitat o ficció? Alguns científics pensen que es tracta d’una segona revolució industrial. Estem parlant de la nanotecnologia.

La nanotecnologia ja no és el futur sinó que es desenvolupa en el present, tal com ho demostren les inversions econòmiques i la gran varietat de productes de consum derivats de la nanociència i la nanotecnologia (N&N) que es troben disponibles al mercat per a un ampli ventall d’aplicacions.

La introducció de conceptes d’N&N no és una tasca fàcil, ja que gran part de la comunitat científica utilitza una terminologia extremadament específica i densa i que, generalment, està disponible només en anglès. És per això que activitats de divulgació, informació i formació en N&N són clau, tenint en compte l’impacte real, actual i futur que tenen aquestes noves tecnologies en les nostres vides. Es fa necessari, doncs, promoure activitats que tinguin un tarannà lúdic sense perdre el rigor conceptual, per tal d’apropar la nanociència i la nanotecnologia a la població i preparar-la per entendre què implica utilitzar-les i aplicar-les, per ajudar, així, alumnat i professorat a decidir amb coneixement de causa sobre el seu futur ús.

El Concurs de pòsters NanoEduca és un esdeveniment sobre nanotecnologia dirigit a estudiants d'ESO i Batxillerat

La finalitat d'aquest concurs és oferir al professorat i alumnat eines per introduir la recerca a l'aula de secundària i potenciar la participació de l’alumnat en esdeveniments i propostes de comunicació científica.

La nanotecnologia requereix treballar de forma interdisciplinària i aquest concurs permet facilitar als nostres alumnes una aproximació apassionant al coneixement, on deixen de ser receptors passius d'informació i es converteixen en subjectes actius per als quals la curiositat es converteix en el motor principal de les seves accions. 

 Objectius  

  1. Introduir el professorat d’ensenyament secundari en els conceptes bàsics de la nanotecnologia.
  2. Conscienciar sobre la importància de les nanotecnologies i del fet que ja es puguin considerar com a tecnologies d’interès general.
  3. Proporcionar a alumnat i professorat eines i recursos de divulgació i comunicació de la ciència.
  4. Capacitar l'alumnat per presentar el seu procés d'investigació en un format similar a un pòster científic.
  5. Reflexionar i argumentar respecte de les implicacions eticosocials de la introducció de la nanotecnologia en la vida quotidiana.
  6. Crear una xarxa d’intercanvi de coneixement i col·laboració permanent entre professionals investigadors i docents en actiu.

Continguts, calendari i horari i lloc

1a sessió.  Formació en nanociència i nanotecnologia

18 de gener. Campus de Mundet, Edifici de Migdia I aula 1105, de 16 h a 19.30 h

En aquesta sessió es farà una introducció a les nanotecnologies, als nanomaterials i als seus productes i aplicacions. També es mostraran tècniques i eines per ensenyar nanociència i nanotecnologia a l’aula i es compartiran experiències anteriors en nanodivulgació. Els assistents també podran intercanviar opinions i plantejar les seves inquietuds sobre el tema.

Introducció ampliada a les nanotecnologies

Nanomaterials: present i futur

Recursos per ensenyar nanotecnologia a secundària

Aplicacions de la nanotecnologia i experiments pràctics

2a sessió. Beneficis i riscos de la nanotecnologia: Implicacions socioètiques. Com fer un pòster científic. Guia didàctica NanoEduca

25 de gener. Campus de Mundet, Edifici de Migdia I aula 1105, de 16 h a 19.30 h

Tractarem els aspectes ètics i socials referents a la presència de la nanotecnologia en el nostre entorn. Veurem com s’ha de treballar quan manipulem nanomaterials. Obrirem un nanodiàleg per entendre el paper dels diferents actors implicats en la nanotecnologia. Per últim, presentarem i prepararem un pòster científic i mostrarem com s’utilitza el nanokit.

Conceptes de nanoètica i nanodiàleg

Nanotecnologia i riscos ambientals, laborals, etc.

Nanofòrum sobre nanotecnologia i societat

Com preparar un pòster científic

Guia didàctica NanoEduca

Destinataris: les sessions de formació s’emmarquen en el programa NanoEduca, que proposa una formació per a docents de secundària, principalment de les àrees de ciències, tecnologia i matemàtiques, i està especialment lligat a l’STEM. 

Entitats organitzadores         Coordinador del projecte: Jordi Díaz  (CCiTUB)

Hores totals

10 hores (7 h presencials i 3 h de treball personal)

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials i 3 d’elaboració d’un pòster

Places: 25

Activitat: gratuïta

Període d’Inscripció:  del 17 de novembre  de 2016 al 15 de gener de 2017

Inscripció per Internet:  Matrícula tancada.Places exhaurides

Informació i/o consultes
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments