II JORNADA del Grup d’Investigació en Educació Especial

 

EL PACBAL: prova d’avaluació dels components bàsics de la lectura.  Presentació, administració i interpretació

Divendres, 20 d’abril de 2018

El PACBAL és un instrument de cribratge que té la finalitat d’identificar, el més aviat possible, aquells components i processos bàsics de l’aprenentatge de la lectura el domini dels quals són predictors de l’èxit lector.

El PACBAL avalua els següents components: la consciència fonològica, el principi alfabètic, la lectura de paraules amb i sense sentit, la fluïdesa lectora, la comprensió lectora i el vocabulari. Es pot administrar a P5, a 1r i a 2n. És una prova que s’ha validat amb una població de 1500 alumnes d’arreu de Catalunya.

Una característica important del PACBAL és que se situa dins un model de canvi i millora sistèmic de l’escola. És a dir, es fonamenta en el model d’intervenció anomenat “Sistema de suports de nivells diferenciats (SSND)” que proposa una organització escolar inclusiva a través de la disposició de mesures universals, addicionals i intensives (tal i com estableix el nou decret d’atenció educativa).

La informació que s’obté del PACBAL permet establir un sistema d’ajuts (tant a nivell de grup aula, de grups d’alumnes i d’alumnes concrets) que fa possible respondre de manera més ajustada a les característiques i necessitats del tots els alumnes.

L’objectiu d’aquesta Jornada és fer la presentació del PACBAL, les seves característiques essencials i, més concretament, conèixer com s’ha d’administrar i interpretar les dades que se’n deriven.

15.00 – 15.15 h Recepció. Campus de Mundet. Edifici del Teatre (en front la Facultat de Psicologia). Sala Antoni Caparròs.

15.15 – 15.40 h Benvinguda i presentació de la Jornada  

 • Carme Panchón, directora adjunta de l’ICE UB
 • Mercè Esteve, subdirectora general d’Ordenació i Atenció a la Diversitat del Departament d’Ensenyament
 • David Simó, president del Grup d’Investigació en Educació Especial i coordinador del grup de treball de l’ICE UB Pràctiques educatives que promouen la participació i l’èxit de tothom

15.40 – 16.30 h Presentació del PACBAL dins del nou model d’intervenció. Fonamentació teòrica

 • Montse Castells (CPT L’Estel)
 • Josep Font (CPT L’Estel)
 • Dolo Ramon (CPT L’Estel)

16.30 – 18.00 h Pràctica guiada del PACBAL

 • Segmentació fonèmica. Principi alfabètic. Lectura de paraules amb i sense sentit.

 18.00 – 18.20 h   Descans

 18.20 – 19.20 h

 • Fluïdesa lectora. Comprensió lectora. Vocabulari    
 • A càrrec de:
 • Equip del Projecte FET del CPT L’Estel (Vic):
  • M. Ester Bigas  , Anna Peralta
  • Rosa M. Ordeig ,  Marta Sisquellas
  • Montse Vall , Bet Gallach            
 • Equip del GIEE:
  • Lourdes Dalmau i Sandra Fernández
  • Ascen Díez de Ulzurrun, Natalia Cabré, Pep Martí i Esther Olivé.

 19.20 – 20.20  Interpretació i propostes que se’n deriven

 • Josep Font (equip GIEE i CPT L’Estel de Vic)

 

 1. – 20.40  Cloenda i homenatges
 2. Pilar Raja (GIEE)
 3. Josep Font

Observació: és del tot recomanable portar llegida, i si és possible fotocopiada, la Guia d'administració i criteris de correcció del PACBAL. La podeu trobar a l’enllaç següent:

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-linguistic/pacbal/

Certificació: 6 hores

Places:110

Destinataris
Mestres de centres ordinaris i de centres d’educació especial, caps d’estudis, directors, mestres d’educació especial, inspectors, psicopedagogs EAP, CRP, ELIC, orientadors i persones interessades.

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Auditori del Palau de les Heures.

Preu

25 euros (socis del GIEE)
40 euros (no socis del GIEE)

Període d’inscripció: del 13 de març al 13 d’abril de 2018

Organitza : Grup d’investigació en educació especial i ICE UB (GT Pràctiques educatives que promouen la inclusió).

Inscripció per Internet:  matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments