Aprenentatge basat en projectes (PBL): llibertat i entusiasme a l’aula a partir d’una metodologia amb enfocament globalitzat

Els projectes com a metodologia per facilitar la transversalitat entre matèries.

Descripció:

L’Informe PISA de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) assenyala tres competències generals que cal potenciar en els alumnes que el PBL fa seves:

poder treballar en grups heterogenis

saber trobar i fer servir diferents eines per resoldre problemes i avaluar-ne l’eficiència

actuar de manera autònoma

L’aprenentatge basat en projectes o PBL (de l’anglès Project Based Learning) involucra l’alumnat en la investigació de problemes captivadors que neixen de preguntes desafiants, les quals no poden ser resoltes mitjançant un aprenentatge basat en la memorització.

Objectius:

Aquest curs, estructurat en tres blocs, pretén proporcionar als docents assistents les habilitats i els coneixements necessaris per identificar i posar en pràctica a l’aula la metodologia PBL, amb la finalitat que puguin dissenyar, gestionar i avaluar un projecte que serveixi de fil conductor per a l’aprenentatgetransversal d’altres conceptes i matèries.

També es volen potenciar, des d’un entorn col·laboratiu, de repte i de descoberta que facilita el PBL, les competències i actituds personals dels assistents.

Aquest curs pretén ser una barreja equilibrada d’instrucció directa, anàlisi d’exemples, enllaços a informació i vídeos, i treball pràctic amb exercicis que permetin l’aplicació directa de mètodes i eines, tot plegat en un entorn de treball col·laboratiu i d’intercanvi d’experiències.

Continguts:

Què és el PBL (Project Based Learning) o aprenentatge basat en projectes

Quan i com fer servir el PBL

Condicions que donen suport al PBL a l’escola

Suport a la recerca del PBL

Exemples i enllaços de PBL

Mètodes i eines més utilitzats amb PBL

Bloc 1: eines relacionades amb el treball amb idees

Les 6 A del PBL: Authenticity, Academic rigor, Adult connections, Active exploration, Applied learning, Assessment practices

Bloc 2: plantejament d’una proposta de PBL

Disseny i preparació del projecte

Execució i gestió del projecte

Cloenda i comunicació del projecte

Bloc 3: seguiment d’un cas pràctic de PBL

Proposta de rúbrica per a PBL

Destinataris: nivell Educació secundària

Dates: 5, 7, 12, 14 i 21  de febrer

Horari: de 17 a 20.30 h

Places: 25

Preu: 80 €

Formador: Pere Juárez Vives

Lloc de realització: Campus Mundet, aula per determinar.

Durada: 20 hores (17,5 h de treball presencial i 2,5 hores de treball personal)

Requisits de certificació: assistència a un mínim del 80 % de les hores presencials i realització i valoració positiva de la tasca d’aplicació.

Aquest curs està proposat per a acreditar-se com a formació dins del perfil professional de Metodologies amb enfocament globalitzador dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament.

Període d’inscripció: del 10 de gener al 26 de gener de 2018

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

 

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments