Treball per projectes plurilingües. Programació i avaluació per dimensions. Una metodologia d’innovació docent. Entrelliguem les llengües

Aquest curs està proposat per ser acreditat com a formació dins del perfil professional de Metodologies amb enfocament globalitzador dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament.

Descripció

Curs teoricopràctic. Conèixer la metodologia del treball per projectes i l’enfocament plurilingüe, i l’aplicació d’aquests a la pràctica docent de les realitats educatives. Aprendre a dissenyar el treball per projectes interdisciplinaris en els quals s’entrelliguin les diferents llengües curriculars. Aprendre a elaborar rúbriques d’avaluació de projectes plurilingües i interdisciplinaris segons les dimensions. Part de les sessions es dedicarà a l’elaboració i posada en comú de projectes per aprendre entre iguals. Adreçat a tot el professorat interessat en aquesta metodologia i a especialistes de llengües.

Objectius

 • Aprendre la metodologia del treball per projectes i la metodologia plurilingüe interdisciplinària.
 • Aprendre l’experiència de centres escolars pioners en la matèria.
 • Dissenyar activitats o projectes basats en la metodologia plurilingüe interdisciplinària per a diferents nivells educatius.
 • Aprendre a elaborar rúbriques d’avaluació per dimensions per avaluar el treball per projectes.
 • Aprendre conjuntament en equip.

Continguts

 • El treball per projectes
 • El disseny d’un projecte i les seves fases
 • La competència plurilingüe
 • La metodologia interdisciplinària
 • Les tipologies textuals
 • L’avaluació de projectes
 • Rúbriques d’avaluació per dimensions

Metodologia

La metodologia combina la teoria i la pràctica. Primerament s’ensenyarà la base teòrica i els exemples dels centres escolars pioners (una o dues sessions) i, a continuació, s’elaborarà la part de disseny d’activitats i de rúbriques d’avaluació individual o en petit grup (dues o tres sessions). Finalment hi haurà l’intercanvi de propostes per aprendre els uns dels altres (una sessió), amb el qual es durà a terme una avaluació entre iguals.

Destinataris

Tot el personal docent o futur personal docent d’educació primària, secundària i educació superior.

Formadora

Verónica Asensio Arjona

Calendari i horari

20 i 27 de febrer; 6, 13 i 20 de març;  3, 10 i 17 d’abril de 2018, de 17.30 a 20 h

Hores

30 hores totals (20 de presencials i 10 de no presencials)

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials i elaboració d’un treball complementari.

Places: 25 

Lloc:  Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I. Aula 2304

Preu: 80 €

Període d’inscripció: del 15 de gener al 9 de febrer de 2018

Inscripció per Internet:  matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments