El moviment espontani (Seitai). Una nova mirada a l’atenció a la diversitat. Eines per facilitar la comunicació entre l’equip docent i l’alumnat

Descripció

Proposta teoricopràctica que aporta a la formació de mestres i educadors una nova visió integradora de l'estructura i la naturalesa de l'ésser humà i la seva manifestació espontània.

Recuperant, respectant i cultivant el moviment espontani, que es manifesta a nivell orgànic, psíquic, motriu i energètic, podrem apropar-nos d'una manera més respectuosa i adequada a les necessitats educatives de la infància i de l'adolescència i dels adults que acompanyem els diferents processos.

Una aposta per una educació sostenible on sentir-se viu és el valor principal.

Objectius

 1. Observar què és el moviment espontani (diferents maneres de percebre el món i reaccionar davant d’ell).
 2. Conèixer l’estructura del moviment espontani i la relació entre la manifestació fisiològica, emocional i motriu.
 3. Entendre el moviment espontani com a eina per enfortir la comunicació i la relació entre educadors i alumnes.
 4. Conèixer i acompanyar la motivació interna de l’alumnat, fomentant la iniciativa, la creativitat i l’esperit crític dels alumnes.
 5. Crear espais educatius on fomentar el gust per aprendre dels alumnes partint de les seves sensibilitats (ambients).
 6. Donar eines per gestionar l’estrès i millorar el benestar del professorat.

Continguts

 1. Presentació del coneixement seitai. L’estructura del moviment espontani en els éssers vius. Els cinc moviments
 2. Coneixement de la tensió pròpia i de la tensió de l’altre (gestió de l’estrès)
 3. Introducció a l’estudi del caràcter corporal (taiheki). Com ens movem, quina és la nostra manera de sentir, de pensar, de tensar-nos, emocionar-nos...)
 4. Introducció a les pràctiques de katsugen, yuki i gyoki
 5. Entrenament del moviment espontani i vivència dels cinc moviments que permetran conèixer les diferents sensibilitats
 6. Observar el moviment espontani propi i de l’altre per captar les atraccions i els rebuigs espontanis que afavoreixen i dificulten la comunicació
 7. Expressar-se  des    d’un    mateix,   fomentant   l’empoderament,  l’autoestima  i    el reconeixement.
 8. Respecte per la sensibilitat de l’altre que ajuda a millorar la comunicació.
 9. Pràctiques pedagògiques inspirades en els cinc moviments.
 10. Observar i connectar amb la motivació interna (intel·ligència vital)
 11. Connectar amb el cos a través de la respiració.
 12. Cultivar l’atenció i la presència.

Metodologia
Combina els fonaments teòrics amb la pràctica personal i vivencial, individual, per parelles i en grup. Anàlisi i elaboració de casos pràctics. Treball d’eines per aplicar a l’aula.

Destinataris: docents de qualsevol etapa educativa i educadors socials.

Persones formadores

Magda Barneda

Diplomada en Magisteri per la Universitat de Barcelona (1972); titulada com a mestre de Ioga per la AEPY, Associació Espanyola de Practicants de Yoga (1972); Instructora de Seitai per l’escola Seitai Barcelona de Katsumi Mamine (1979); Màster en Psicologia Aplicada amb Metodologia DBM per la Universitat de València (1999); Diplomada en Hipnosi per la Universitat de València (1999). Porta tota una vida dedicada a l’estudi i l’observació de la relació entre el cos i la ment i s’ha mantingut activa practicant Seitai tant en la seva vida personal, amb la seva família i en l’àmbit professional. Partint d’aquests coneixements i d’aquesta experiència, en els últims anys es centra també en portar el Seitai dins l’àmbit educatiu. En aquest context porta diferents grups de criança i imparteix diferents tallers sobre maternitat i paternitat, monogràfics sobre l’agressivitat i l’adolescència i cursos dirigits a educadors i mestres a la Universitat de Barcelona i en diferents centres educatius. Està participant en diferents jornades educatives fent difusió del Seitai dins del moviment d’innovació i educació viva. Juntament amb un grup de persones crea l’Associació Espaidó amb l’objectiu de promoure i donar a conèixer la Cultura Seitai i poder continuar investigant i aprofundint en ella.

Mar López

Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. Des de fa molts anys que està vinculada al món educatiu (passant per totes les etapes: des de l’acompanyament a Infantil fins a la docència a Secundària i Batxillerat). Experiència en educació emocional i en educació viva. Co-fundadora de l’Associació Acompanya’m, per una criança respectuosa. Forma part de l’equip Espaidó des d’on col.labora aportant la mirada del Seitai dins l’àmbit educatiu. És cocreadora de la Fundació Inspira Educació, l’objectiu de la qual és la transformació del món a través de l’educació. Formadora de mestres i professors.

Calendari i horari

 • Dimarts 23 i 30 de gener i 6, 13, 20 i 27 de febrer de 2018, de 17.30 a 20.45 h (19.30 h)
 • Dissabte 24 de febrer de 2018, de 10 a 18.30 h (7.30 h)

Hores que es certificaran
30 hores totals (27 hores presencials i 3 hores de treball personal)

Material:  cal portar uns mitjons  i un mocador gran.

Places: 20  

Requisits de certificació

Assistència el 80 % de les sessions.

Realització de les feines proposades per les formadores.

Lloc:  Campus de Mundet per les sessions dels dimarts i la sessió del dissabte es farà al centre d’Espaidó (Carrer de Sant Guillem, 27, Barcelona)

Preu: 160 €

Període d’inscripció: del 13 de desembre de 2017 al 19 de gener de 2018

Inscripció per Internet:  curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments