La gestió de conflictes al centre docent i a l’aula (GCA) - Nivell I

Descripció i objectius

1.  Formar formadors perquè puguin impartir cursos sobre la gestió de conflictes als centres  docents.

2. Aprendre a distingir de manera experiencial l’estructura del conflicte, la funció i la raó dels principals tipus de conflictes, i també maneres efectives de gestionar-los en funció de l’estructura.

3.  Aprendre a gestionar el conflicte quan aquest amenaça la nostra identitat.

Continguts

1. Origen dels conflictes

1.1 Exploració de la perspectiva pròpia, dels altres i d’altres perspectives

1.2 Exploració de creences i ontologia personal (el nostre model de com és essencialment el món)

1.3 Exploració de preferències personals

1.4 Exploració dels límits percebuts a la pròpia vida

2. Intervenció en el conflicte

2.1 Exploració de la jerarquia dels conflictes

2.2 Diferenciació experiencial entre l’estructura problema/conflicte/dilema

2.3 Exploració experiencial de diferents models/tècniques d’integració de conflictes. Quan funcionen i quan no (beneficis potencials i límits que sorgeixen)

2.4 Exploració experiencial del model complet per a la gestió dels conflictes

Metodologia

Modelatge conductual centrat en el client.

Coaching i programació neurolingüística.

Proposta de dinàmiques i exercicis que connectaran amb distincions de procés prenent com a base la pròpia experiència.

Es faciliten els models per accelerar les comprensions i el sentir dels alumnes durant la formació, i per millorar també l’efectivitat i durabilitat/integració dels canvis després de la formació.

Formadors: Ariadna Salvà i Andrés Roca

Destinataris

Docents d’infantil, primària i secundària, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals relacionats amb l’educació.

Calendari i horari: el 14 de novembre de 18 h a 20.30 h, el 15 de novembre de 9.30 h a 14 h i de 17 h a 20 h, el 19 de desembre de 18 h a 20.30 h i el 20 de desembre de 9.30 h a 14 h i de 17 h a 20 h

Hores: 30 hores (20 de presencials i 10 de treball personal)

Places: 30

Avaluació: assistència i realització d’un treball personal (a especificar pel formador)

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Període d’inscripció

Del 22 de setembre al 6 de novembre de 2014

Preu: 75 €

Inscripció per Internet:  Inscripció tancada

Informació

icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments