Aprenentatge basat en projectes (PBL): llibertat i entusiasme a l’aula

Descripció de l'activitat i objectius

L’Informe PISA de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) assenyala tres competències generals que cal potenciar en els alumnes que el PBL fa seves:

poder treballar en grups heterogenis
saber trobar i fer servir diferents eines per resoldre problemes i avaluar-ne l’eficiència
actuar de manera autònoma

L’aprenentatge basat en projectes o PBL (de l’anglès project based learning) involucra els alumnes en la investigació de problemes captivadors que neixen de preguntes desafiants, les quals no poden ser resoltes mitjançant un aprenentatge basat en la memorització.

Aquest seminari, estructurat en tres jornades, pretén proporcionar als docents assistents les habilitats i els coneixements necessaris per identificar i posar en pràctica a l’aula la metodologia PBL, amb la finalitat que puguin dissenyar, gestionar i avaluar un projecte que serveixi de fil conductor per a l’aprenentatge transversal d’altres conceptes i matèries. També es volen potenciar, des d’un entorn col·laboratiu, de repte i de descoberta que facilita el PBL, les competències i actituds personals dels assistents.

Continguts

Què és el PBL (project based learning) o aprenentatge basat en projectes
Quan i com fer servir el PBL
Condicions que donen suport al PBL a l’escola
Suport a la recerca del PBL
Exemples i enllaços de PBL
Mètodes i eines més utilitzats amb PBL
Exercici 1: eines relacionades amb el treball amb idees

Les 6 A del PBL: 

Authenticity, Academic rigor, Adult connections, Active exploration, Applied learning, Assessment practices

Exercici 2: plantejament d’una proposta de PBL
Disseny i preparació del projecte
Execució i gestió del projecte
Cloenda i comunicació del projecte
Exercici 3: seguiment d’un cas pràctic de PBL
Proposta de rúbrica per a PBL

Documentació en pdf:

Guia PBL: materials de suport de la classe
Exercicis: materials de suport dels exercicis pràctics

Destinataris: Formació professional  - Educació secundària - Batxillerat

Formador:  Pere Juárez Vives

Durada:  15 hores

Places: 25

Dates: del 23 al 25 d’octubre de 2014

Calendari i horari 

23 d’octubre, de 16 a 21 h
24 d’octubre, de 16 a 21 h
25 d’octubre, de 9 a 14 h

Lloc de realització:  Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.

Inscripció: del 22 de setembre al 16 d’octubre

Inscripció per Internet:  Inscripció tancada

Preu: 50 €

Informació

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments