Project Management. Habilitats per a la vida. Tens un projecte per fer?

Descripció i objectius

Els projectes són un excel·lent mitjà per ajudar els alumnes a desenvolupar importants habilitats necessàries per a l’individu en el segle XXI. Al mateix temps, els empeny a tractar situacions reals del món mitjançant preguntes i problemes que cal resoldre. 

Els projectes ofereixen als alumnes grans oportunitats per aprendre a administrar i dirigir el seu propi aprenentatge i aplicar les pròpies capacitats per aprofundir en els seus coneixements sobre el món, de manera que ells mateixos i d’altres ajudin a crear un món millor.

Aquest curs, estructurat en tres jornades, pretén proporcionar als docents assistents les habilitats i els coneixements necessaris per identificar i posar en pràctica projectes a l’aula amb la metodologia de l’aprenentatge basat en problemes (ABP, o PBL en anglès), amb la finalitat que puguin materialitzar, governar i gestionar adequadament els projectes que plantegen els alumnes a l’aula, a més d’ajudar a assolir els objectius d’aprenentatge que es plantegin amb el projecte.

Continguts

Què és un projecte?
Quan i com fer servir el Project Management?
El Project Management i el paper del docent
El núvol 2.0 i el Project Management 
Exemples i enllaços de Project Management educatiu
Mètodes i eines més utilitzats en Project Management
Exercici 1: eines relacionades amb l’entorn de les 3C: Comunicació, Col·laboració, Coordinació
El Project Management com a element de reforç de les competències personals de l’alumne

El cicle de vida d’un projecte

Fases 1 i 2: inici i planificació

Exercici 2: plantejament d’un EDT (Estuctura de Desglosament de Tasques) per a la definició d’activitats

Fases 3 i 4: execució, i monitorització i control

Exercici 3: posada en marxa d’objectius i indicadors

Fase 5:  tancament i gestió de l’èxit

Exercici 4: redacció de conclusions i lliçons apreses

El Project Management com a motor de l’emprenedoria

Toolkit per al professor

Destinataris: Professorat de formació professional, d’educació secundària i batxillerat

Formador:  Pere Juárez Vives

Lloc de realització:  Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Durada:  15 hores

Places: 25

Dates: del 20 al 22 de novembre de 2014

Calendari i horari 

Dia: 20 de novembre, de 16 a 21 h
Dia: 21 de novembre, de 16 a 21 h
Dia: 22 de novembre, de 9 a 14 h

Període d’inscripció

Del 22 de setembre al 13 de novembre de 2014

Preu: 50 €

Inscripció per Internet:  Inscripció tancada

Informació

icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments