Ensenyament estructurat: metodologia per treballar amb alumnes amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA)

 

 

Descripció i objectius

1. Conèixer característiques bàsiques de l’alumnat amb TEA.
2. Comprendre a aquest alumnat per poder adaptar les estratègies d’ensenyament tan a l’aula ordinària com al centre d’educació especial, comunitat i llar.
3. Aprendre de quina manera s’implementen les estratègies TEACCH.

Continguts

1. Conceptualització teòrica dels TEA

1.1 Concepte de TEA
1.2 Teoria de la disfunció executiva
1.3 Altres teories a tenir en compte

2. Agrupacions de l’alumnat. Experiències

3. Introducció a la metodologia TEACCH

3.1 Limitacions de les estratègies tradicionals

4. Components de la metodologia TEACHH

4.1 Estructura física
4.2 Horaris visuals
4.3 Sistemes de treball
4.4 Instruccions visuals

5. Taller d’elaboració de material adaptat

6. Visita a les aules

7. Treball personal

Calendari i horari

  • divendres 28 de novembre, de 17.30 a 20.30 h   
  • dissabte 29 de novembre, de 9.30 a 14.00 i de 15.00 a 17.30 h

Durada

15 h (5 de treball pràctic i 10 de presencials)

Destinataris

Personal docent d’educació infantil, primària i secundària, i altres professionals relacionats amb la pedagogia, especialment si intervenen amb alumnat amb TEA.

Formació: Aida Sardà i José Navas

Places : 30 places

Lloc: CEE Can Rigol, c/ Ribes de Fresser 18-20. El Prat de Llobregat

Preu: 65 €

Període d’inscripció
Del 9 d’octubre al 20 de novembre

Per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments