Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l'Aula (TREVA) - Nivell I (bàsic)

Descripció i objectius

1. Practicar i integrar les 9 TREVA a si mateix (Tècniques de Relaxació Vivencial a l’Aula).

2. Aplicar les 9TREVA en la pròpia tasca docent.

Continguts

1. El programa TREVA

  1.1 Bases psicològiques, pedagògiques i psicopedagògiques

  1.2 Emmarcament en els projectes educatius

2. Els nou recursos psicofísics bàsics TREVA

  2.1 Consciència corporal del docent

  2.2 Teoria i pràctica de cada unitat didàctica corresponent a una tècnica

3. Orientacions per a l’aplicació a la GESTIÓ CONSCIENT DE L’AULA

  3.1 Metodologia: indicacions generals

  3.2 Factors específics

  3.3 Tipus d'exercicis

  3.4 La creativitat TREVA

Metodologia

- Avaluació inicial.

- Introducció teòrica de cada contingut.

- Exercitació vivencial individual, per parelles i en grup.

- Suport audiovisual.

- Debat i intercanvi d'experiències.

Formació: Dr. Luis López González

Destinataris

Docents d'infantil, primària i secundària, pedagos, psicopedagos, psicòlegs i altres professionals relacionats amb l'educació.

Calendari i horari

Dimecres: 30 de setembre; 7, 14, 21 i 28 d’octubre de 2015, de 17.30 a 21.30 h

Hores i dedicació

30 (20 presencials i 10 de treball personal)

El treball personal serà l’aplicació a la pràctica dels continguts del curs de manera específica i individual. El tema i format es pactarà amb els docents.

Places: 25

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Període d’inscripció

Del 15 de juliol al 22 de setembre de 2015

Preu:  95 €

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes
icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments