Formació de formadors. Tècniques de relaxació vivencial aplicades a l’aula (TREVA) - Nivell III

 

Descripció i objectius

  1. Aprendre a dissenyar activitats específiques TREVA.
  2. Aprendre a planificar cursos de formació TREVA: T1 i T2
  3. Saber gestionar els plans d’acció del Programa TREVA en centres educatius.

Continguts

1. Competències bàsiques i específiques TREVA: repàs

2. Planificació i docència del programa

2.1 La T1: gestió conscient de l’aula

2.2 La T2: aplicació docent TREVA

3. Didàctiques i metodologia TREVA

4. Model d’intervenció

4.1 La comissió TREVA

4.2 Plans d’acció: models

5. Avaluació del programa

5.1 Instruments

5.2 Procés d’avaluació

5.3 Informes TREVA

6. El Grup de Recerca TREVA

6.1 Estatuts i objectius

6.2 Línies de treball

6.3 Compromís i dedicació

Metodologia

- Introducció teòrica de cada contingut.

- Exercitació vivencial individual, per parelles i en grup.

- Suport audiovisual.

- Debat i intercanvi d’experiències.

Formador

Dr. Luis López González

Destinataris

Docents d’infantil, primària i secundària, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals relacionats amb l’educació. Cal haver cursat el Nivell II i acreditar-ho per poder inscriure’s en aquest curs.

Calendari i horari

Els dimecres 1, 15 i 29 d’octubre i 5 i 19 de novembre, de 17.30 a 21.30 h (Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia II. Aula 103. ). De dissabte 18 d’octubre (a les 10.00 h del matí) a diumenge 19 d’octubre (a les 16.00 h de la tarda). Casal de Pau d’Arbúcies (Girona).

Hores

50 hores, repartides de la manera següent:

  • 20 hores presencials de classe a l’ICE.
  • 15 hores de retir, des de dissabte 18 d’octubre (a les 10.00 h) fins a diumenge 19 d’octubre (després de dinar), al Casal de Pau d’Arbúcies (Girona) en habitació individual.
  • 15 hores de pràcticum (10 hores de pràctiques tutoritzades i 5 hores per fer la memòria).

Places: 30

Avaluació: Assistència a les classes i al retir, i realització del pràcticum, memòria inclosa

Període d’inscripció

Del 8 al 25 de setembre de 2014

Preu:  200 euros (no inclou el retir al Casal de Pau d’Arbúcies. Preu: 68 € pensió completa)

Inscripció per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice
icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments