Tècniques de relaxació vivencial aplicades a l’aula (TREVA) - Nivell I

Descripció i objectius

1. Practicar les 9 TREVA i integrar-les en un mateix (tècniques de relaxació vivencial a l’aula).

2. Aplicar les 9 TREVA en la pròpia tasca docent.

Continguts

1. El programa TREVA

  1.1 Bases psicològiques, pedagògiques i psicopedagògiques

  1.2 Emmarcament en els projectes educatius

2. Els nous recursos psicofísics bàsics TREVA

  2.1 Consciència corporal del docent

  2.2 Teoria i pràctica de cada unitat didàctica corresponent a una tècnica

3. Orientacions didàctiques i metodològiques per a l’aplicació de la GESTIÓ CONSCIENT DE L’AULA

  3.1 Metodologia: indicacions generals

  3.2 Factors específics

  3.3 Tipus d’exercicis

  3.4 La creativitat TREVA

Metodologia

- Avaluació inicial.

- Introducció teòrica de cada contingut.

- Exercitació vivencial individual, per parelles i en grup.

- Suport audiovisual.

- Debat i intercanvi d’experiències.

Formació

Dr. Luis López González

Destinataris

Docents d’infantil, primària i secundària, pedagos, psicopedagos, psicòlegs i altres professionals relacionats amb l’educació.

Calendari i horari

Els dimecres 11, 18 i 25 de febrer i 4 i 11 de març de 2015, de 17.30 a 21.30 h.

Hores i dedicació

30 (20 hores presencials i 10 de treball personal).

El treball personal serà l’aplicació a la pràctica dels continguts del curs de manera específica i individual. El tema i format es pactarà amb els docents.

Places: 25

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici Migdia I. Aula 1301.

Període d’inscripció

Del 17 de desembre de 2014 al 5 de febrer de 2015

Preu:  95 €

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments