Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència.

Amb l’objectiu de millorar les competències en llengua anglesa del nostre professorat, us oferim una sèrie de cursos destinats a millorar les destreses tant en llengua escrita com en llengua oral.

Aquests cursos estan adreçats a tot el personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

:: Acreditació de nivell:

Les persones interessades en els cursos que puguin acreditar el nivell requerit amb un certificat no anterior al curs 2011-2012, hauran d’enviar còpia de la documentació pertinent a través del correu electrònic (iceformub@ub.edu) abans del dimarts 21 de gener.

 • Encara que s'hagi realitzat un curs d'anglès a l'ICE, també s'haurà d'enviar el certificat corresponent. 
 • Haver realitzat el curs de Basic skills and tools to teach content subjects in English, atès que no s’analitza en profunditat el nivell de cada participant, no servirà per acreditar nivell.

Si no es pot acreditar aquest grau de competència, caldrà presentar-se a la prova de nivell.

:: Torns de les proves de nivell:

Es pot triar entre una d’aquestes opcions:

27 de gener, a les 10 h
28 de gener, a les 10 h
29 de gener, a les 10 h

Lloc on es realitzaran les proves de nivell: Aula 4.2, Facultat de Filologia (Edifici Josep Carner - Campus Centre)

:: Preinscripció:

El període de preinscripció finalitzarà el dilluns 20 de gener, a les 12 h.

Les places es confirmaran un cop hagin acabat les proves de nivell, abans que comencin els cursos.

En cas que hi hagi més sol·licituds (*) que places disponibles, es procedirà a realitzar un sorteig per assignar les places.

Les persones que tenint el nivell quedin sense plaça, tindran plaça garantida a la propera convocatòria de cursos d’anglès instrumental.

(*) Sol·licituds amb el nivell requerit acreditat, ja sigui amb documentació o bé a través de la prova de nivell.

Cursos de gramàtica

:: Cursos d’activació de nivell d’anglès ::

:: Destinataris:
Professorat que desitja activar els seus coneixements d’anglès, tant d’expressió oral i escrita com de comprensió i de gramàtica

:: Objectius:
Aquests cursos tenen com a finalitat principal oferir les màximes possibilitats per activar els coneixements, tant d’expressió oral i escrita com de comprensió i de gramàtica. Estan especialment indicats per a persones que han deixat els seus estudis d’anglès durant un cert temps i que necessiten recuperar els seus coneixements. Són cursos de caire general, que posen en pràctica totes les habilitats lingüístiques. Per tant, encara que es dóna més importància a la claredat i la precisió en l’expressió escrita, no s’oblida l’expressió oral.

:: Hores:  60

:: Places:  20

:: Calendari:
Tots els divendres del 7 de febrer al 4 de juliol
de 9 a 12 h

:: CURSOS:

 • Activació Intermediate (Campus Diagonal Sud): Equivaldria a un 3r curs de l’EIM
  Aquest curs està dirigit al professorat que es troba entre els nivells A2 i B1 (nivells del MECR) de la llengua anglesa.

:: Curs de nivell modular::

:: Destinataris:
Professorat que desitja activar els seus coneixements d’anglès, tant d’expressió oral i escrita com de comprensió i de gramàtica.

:: Objectius:
El curs és de caràcter general i posa també en pràctica totes les habilitats lingüístiques. Per tant es té en compte l’expressió oral, tot i donant una importància central a la claredat i la precisió en l’expressió escrita, així com als coneixements gramaticals.
Un curs modular equival a mig nivell. El nivell s'assoleix aprovant el segon mòdul.

:: Hores:  60

:: Places:  20

:: Calendari:
Tots els divendres del 7 de febrer al 4 de juliol
de 9 a 12 h

:: CURS:

 • Upper-Intermediate, mòdul 1 (Campus Diagonal): Equivaldria a una primera meitat d’un 4t curs de l’EIM.
  Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 3 de l’EIM de competència en anglès o similar (B1 del MECR).
 • Upper-Intermediate, mòdul 2 (Campus Diagonal): Equivaldria a una segona meitat d’un 4t curs de l’EIM (B2.1).
  Per tal d’accedir al curs cal haver aprovat el primer mòdul o bé accedir-hi a través de prova de nivell.
  Aula: 9B de la Facultat d’Economia i Empresa (Diagonal, 696 – antiga Escola d’Empresarials)
 • Nivell 5, mòdul 1 (Campus Diagonal): Equivaldria a una primera meitat d’un 5è curs de l’EIM.
  Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).

Cursos d’anglès de fluïdesa oral

:: Destinataris:
Aquests cursos estan dirigits al professorat que desitja practicar l’anglès amb especial èmfasi en les habilitats d'expressió i comprensió orals.

:: Objectius:
Millorar l'expressió oral i la fluïdesa, la comprensió oral i la pronunciació, així com adquirir nou vocabulari.
Aquests cursos no són equivalents a cap part d’un curs ordinari (110h) i cal considerar-los com a suplementaris d’aquests cursos.

:: Hores:  30

:: Places:  20

:: CURSOS:

 • Fluïdesa Intermediate (Campus Diagonal):
  Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 3 de l’EIM de competència en anglès o similar (B1 del MECR).
  Calendari: Tots els divendres, del 7 de febrer al 30 de maig

  Horari: de 12 a 14 h
 • Fluïdesa Upper-Intermediate (Campus Diagonal):
  Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).
  Calendari: Tots els divendres, del 7 de febrer al 30 de maig
  Horari: de 12 a 14 h
 • Fluïdesa Advanced (Campus Diagonal):
  Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell FCE/5 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.2 del MECR).
  Calendari: Tots els divendres, del 7 de febrer al 30 de maig
  Horari: de 10 a 12 h

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments