Desenvolupamet del pensament creatiu

:: Formador ::

Ernesto de los Reyes López
Universitat Politècnica de València

:: Introducció ::

La creativitat facilita als éssers humans la possibilitat de gaudir d’una vida més plena i útil. A moltes de les persones que han desenvolupat el seu pensament creatiu no
se’ls reconeixerà mai de manera especial la creativitat, però mostraran que saben abordar projectes i resoldre problemes de manera innovadora i pràctica. La creativitat proporciona una gran satisfacció personal i pot aplicar-se en àmbits molt diversos, com ara l'entorn laboral, personal, familiar o social. Tots som potencialment creatius, per això és important prendre consciència de les qualitats que configuren la creativitat, aprendre a desenvolupar-les i posar en pràctica un procés creatiu eficaç, que incrementi les possibilitats de trobar solucions noves quan ens enfrontem a problemes o reptes.

 

Quan un professor aprèn a desenvolupar el seu pensament creatiu, el pot aplicar per innovar i millorar la seva activitat docent i també per ensenyar als seus alumnes a desenvolupar el propi pensament creatiu.

 :: Competències ::

Competència d’innovació (CDI): ser capaç d’abordar reptes i problemes de manera que es trobin noves alternatives per resoldre’ls. Ser capaç d’ensenyar als estudiants aquesta manera d’abordar les pròpies dificultats.

:: Contingut ::

El taller s’organitza en dues sessions. En la primera, cada assistent, mitjançant un breu qüestionari, identifica les seves preferències i veu on troba dificultats per expressar la seva creativitat. A continuació s’aborda l’estudi teòric de la creativitat i el procés creatiu. Seguidament es fan exercicis i jocs que permeten als assistents observar com es manifesta la creativitat i com es produeix el procés creatiu. Finalment s’analitzen les eines que ens faciliten el desenvolupament de la capacitat creativa.
 
En la segona sessió es presenten eines i tècniques per a la resolució de problemes de forma creativa, de manera individual i grupal. El pensament lateral, la pluja d’idees o el mètode dels sis barrets per pensar d’Edward de Bono es fan servir per resoldre jocs i problemes i fer que els assistents s’hi familiaritzin.
 
El taller conclou amb la revisió de les idees principals, la bibliografia per ampliar coneixements i el debat sobre els aprenentatges assolits.

::  Metodologia prevista ::

Reflexió en grup al voltant dels models, les propostes teòriques, les eines i els mètodes creatius, acompanyada d’exercicis i jocs que permetin posar en pràctica i observar el pensament i el procés creatiu.

:: Avaluació ::        

Es basarà en l’assistència i participació en el taller i en l’elaboració d’un treball: cada professor assistent haurà de dissenyar una activitat que fomenti la creativitat dels seus alumnes per resoldre reptes de l’entorn docent.

:: Bibliografia ::

  • A. Ferreras (1999) El cerebro creador. Alianza
  • D. Goleman (2000) El espíritu creativo. Vergara
  • D. Bohm (1998) Sobre la creatividad. Kairós
  • M. Csikszentmihalyi (1998) Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Paidós
  • T. Amabile (2000) «Como matar la creatividad». A Creatividad e innovación. Deusto
  • E. de Bono (1974) El pensamiento lateral. Manual de creatividad. Paidós,.
  • E. de Bono (1994) El pensamiento creativo. Paidós

:: Durada ::

12 hores (8 hores presencials i 4 de treball autònom)

:: Calendari ::

Sessions presencials: 20 i 21 de març de 2014, de 10.00 a 14.00 h

Finalització del curs: 11 d’abril de 2014

:: Lloc ::

Facultat d’Economia i Empresa, edifici 696. Sala de Juntes

:: Llengua d’impartició ::

Castellà

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments