Introducció de les eines 2.0 a la recerca

:: Formadores ::
Begoña Gros. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona

Íngrid Noguera. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona

:: Introducció ::
Aquest curs està dirigit a investigadors sèniors i novells que vulguin aprendre a utilitzar les xarxes socials per agilitzar la gestió i l’organització de la investigació i el desenvolupament professional. Les eines 2.0 tenen grans implicacions en la manera com els investigadors ens comuniquem i col·laborem. Aquest curs proporciona informació per prendre una decisió informada sobre l’ús de les xarxes socials i els criteris per seleccionar l’àmplia gamma d’eines que hi ha disponibles. Es mostrarà com es pot canviar la manera de gestionar la informació i com es poden obrir noves formes de comunicació i difusió.

:: Competències ::

•    Utilitzar les TIC de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns d’aprenentatge que potenciïn l’autonomia de l’alumnat.
•    Utilitzar amb criteri selectiu les TIC com a suport i mitjà per al desenvolupament i la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
•    Seleccionar i aprendre a utilitzar les TIC del propi àmbit de coneixement, disciplina, matèria o professió.
•    Dirigir, gestionar o coordinar equips de manera vertical o horitzontal.

:: Contingut ::

1. Introducció al curs
Eines web 2.0 per a la investigació, justificació i fases d’un procés d’investigació

2. Generació i redacció d’idees
Generar i compartir escrits (Google Drive)
Mapes conceptuals i esquemes (Mindmap, Mindomo)

3. Organització i gestió de la informació
Gestió de referències (Mendeley, Zotero)
Escriptori virtual (iGoogle, Netvibes)
Ples (Symbaloo, Just4Me)
Marcadors socials (Delicious, Mister Wong)
Organització temporal / tasques (Google Calendar, Wunderlist)

4. Eines de creació i comunicació
Reunions virtuals (Skype, Hangout, Google Talk)
Organitzar tutories i reunions (Doodle)
Compartir arxius (Dropbox, Google Drive, Google Sites, Moodle)
Coeditar documents (Google Drive, wikis)

5. El perfil digital de l’investigador
Creació del perfil acadèmic (Academia.edu, ResearchGate, Google Scholar, ResearcherID, Linkedin)

:: Metodologia prevista ::
El curs es planteja sota una metodologia eminentment pràctica, amb el suport d’eines i recursos per a l’aprofundiment. Setmanalment s’obriran els temes i es plantejaran exercicis per practicar amb les eines treballades. Finalment, es presentarà individualment un projecte final d’aplicació, centrat en els interessos de cada participant.

:: Avaluació ::    
Es plantejarà una activitat en finalitzar cada tema i un projecte individual que s’anirà construint al llarg del curs (vegeu planificació). El projecte se centrarà en un dels temes del curs, de manera que cada participant prioritzi l’aspecte en el qual vol aprofundir (generació d’idees, organització, comunicació o perfil). Per aprovar el curs cal fer totes les activitats setmanals i presentar el projecte individual.

Setmana    Contingut    Tasques per setmana
1  Introducció
Eines 2.0
Generació i redacció d’idees
Enviar un mapa conceptual sobre les idees del projecte
2 Organització i gestió de la informació   Generar la planificació d’un projecte de recerca
3 Creació i comunicació   Pràctica
4  Perfil digital Creació d’un perfil acadèmic
Presentació del projecte final

:: Bibliografia ::
Cann, A.; Dimitriou, K.; & Hooley, T. (2011). Social media: A guide for researchers. http://www.rin.ac.uk/our-work/communicating-and-disseminating-research/s...

Bik, H.M.; Goldstein, M.C. (2013) «An Introduction to Social Media for Scientists». PLoS Biology, 11 (4): e1001535. doi:10.1371/journal.pbio.1001535

:: Durada ::
30 hores repartides en 4 setmanes

:: Calendari ::
Del 16 de juny al 13 de juliol

:: Lloc ::
En línia

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments