Els qüestionaris i el banc de preguntes al Moodle 2.4

:: Formador ::

Jeús Pérez i Clausell. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona

:: Destinataris ::

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

Està orientat al professorat que utilitza habitualment el Campus Virtual UB i ja sap:

navegar per Internet, preferentment amb Firefox i Chromium/Chrome
accedir a un curs del Campus Virtual i moure’s pels cursos
donar d’alta usuaris
crear una activitat o un recurs qualsevol (tasca, fitxer, etiqueta)
accedir al curs com a estudiant fictici (estudiant01, estudiant02, etc.)

:: Competències i objectius ::

            Objectius

En acabar el curs l’usuari podrà:

  • Organitzar un banc de preguntes amb diverses carpetes (categories).
  • Crear preguntes de diferents tipus (resposta múltiple, d’aparellament...).
  • Crear qüestionaris amb preguntes fixes o seleccionades a l’atzar.
  • Definir els paràmetres d’aquests qüestionaris.
  • Gestionar el desenvolupament (període de resposta) del qüestionari.
  • Obtenir els resultats dels qüestionaris i analitzar-los.

            Competències:

  • Metodològica (CM): aplicar estratègies metodològiques que tinguin en compte l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge.
  • De planificació i gestió de la docència (CPGD): dissenyar i desenvolupar activitats de formació i avaluació de manera que se’n valorin els resultats i se n’elaborin propostes de millora.
  • D’innovació (CDI): crear i aplicar noves metodologies i recursos en les diferents dimensions de l’activitat docent.

:: Contingut ::

- Introducció general

- El banc de preguntes

L’organització del banc: les categories de preguntes

Com creem les preguntes?

Paràmetres de les preguntes

Tipus de preguntes

Aparellament

Calculada (calculada simple, opcions múltiples calculada)

Numèrica

Resposta breu

Resposta oberta

Respostes incrustades (buits)

Selecció múltiple

Vertader/fals

Descripció

- Els qüestionaris:

Creació del qüestionari: paràmetres

Com es veu el qüestionari

Resultats del qüestionari i anàlisi

Informes de qualificacions

Informes de respostes

Estadístiques

(qualificació manual)

:: Metodologia prevista ::

Es faran tres sessions en aules d’ordinadors durant les quals es desenvoluparan els continguts i es definiran les feines que hauran de fer els participants de forma autònoma. Els participants hauran de crear el seu propi banc de preguntes i els seus qüestionaris en el curs de prova. Els dubtes i problemes que apareguin es resoldran en la següent sessió presencial o a través del fòrum de discussió del curs.

:: Avaluació, activitats i criteris ::

Es demanarà l’assistència a un mínim de dues sessions i la realització de les tasques encarregades: un banc de preguntes amb categories i subcategories, quatre tipus de preguntes diferents i tres modalitats de qüestionaris.

:: Durada ::

Del 26 de juny al 15 de juliol

Sessions presencials: 30 de juny, 3 de juliol i 10 de juliol, de 9 h a 12 h

:: Idioma ::

Català

:: Lloc ::

Facultat de Biologia, edifici Prevosti, aula d'informàtica 21

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments