Els mòbils a l’aula, d’enemics a amics

:: Formadora ::

Ingrid Noguera Fructuoso

:: Introducció ::

En l’actualitat, el 97 % dels joves europeus disposen, almenys, d’un dispositiu mòbil. Els darrers informes sobre pràctiques efectives en educació ens parlen de la necessitat de potenciar l’aprenentatge flexible, ubic, personalitzat i col·laboratiu. Els dispositius mòbils es converteixen, doncs, en una de les eines clau per al professorat en la cerca d’experiències d’aprenentatge significatives i a l’abast de tothom. Aquest curs està dirigit a aquell professorat que cerca utilitzar les tecnologies de manera efectiva en la seva pràctica docent, buscant motivar els estudiants i potenciar l’aprenentatge mitjançant l’ús d’una eina que els és familiar. En aquest curs s’oferiran les bases per poder dissenyar i conduir activitats amb el suport de dispositius mòbils.

:: Competències ::

Competència metodològica, competència comunicativa, competència d’innovació.

:: Contingut ::

Introducció a l’aprenentatge mòbil (m-learning).
Possibilitats docents de l’aprenentatge mòbil.
Experiències reals d’aprenentatge amb dispositius mòbils.
Eines i estratègies per dissenyar activitats amb dispositius mòbils.

:: Metodologia prevista ::

Combinació de teoria i pràctica.

Els participants tindran un paper actiu durant tot el procés.

:: Avaluació ::        

Es demanarà als participants que duguin a la pràctica els aprenentatges desenvolupant una activitat amb els seus dispositius mòbils.

Es consideraran aprovats tots els participants que hagin assistit a les dues sessions i que hagin fet la pràctica.

:: Bibliografia ::

Durall, E.; Gros, B., Maina, M.; Johnson, L; Adams, S. (2012). Perspectives tecnològiques: educació superior a Iberoamèrica 2012-2017. Austin, Texas: The New Media Consortium.

Fundación Telefónica (2013). Guía mobile learning. (s.d.). http://laboratorios.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2013/01/G...

SCOPEO (2011). M-learning en España, Portugal y América Latina http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/04/scopeom003.pdf

:: Durada ::

6 hores

:: Calendari ::

4 i 6 de febrer de 2014, de 10 a 13 h

:: Lloc ::

Facultat de Filologia (Edifici Històric), aula 0.2

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat entre les Administracions Públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments