Com es publica en revistes científiques d’impacte: regles i consells sobre publicació científica

:: Professor ::

Daniel Torres-Salinas                           

:: Introducció ::

Publicar en les anomenades revistes científiques d’impacte, és a dir, les indexades en les bases de dades de Thomson-Reuters, s’ha convertit en l’objectiu principal d’investigadors i institucions d’R+D. Per això en aquest curs presentem alguns consells per maximitzar les possibilitats d’acceptació dels originals enviats a aquest tipus de revistes. En primer lloc definim què és una revista d’impacte i els beneficis que aporta tant a investigadors com a institucions. A continuació desenvolupem alguns aspectes que cal considerar durant la preparació de l’original, com ara l’autoria, l’elaboració de taules i gràfics o la preparació de referències bibliogràfiques. Un cop elaborat l’original ens concentrem en els criteris fonamentals per seleccionar adequadament la revista. Finalment es repassen diferents factors que cal tenir en compte durant el procés d’enviament, per, un cop enviat, centrar-nos en el procés de revisió d’experts i la resposta als revisors.

::Competències ::

- Planificació i optimització dels processos de publicació científica.
- Funcionament de les dinàmiques de publicació de les revistes científiques.
- Preparació correcta de manuscrits per a l’enviament a les revistes.
- Identificació i selecció adequada de revistes científiques.
- Superació del procés de revisió d’experts.

:: Contingut ::

Prefaci

● Els 7 hàbits dels investigadors altament efectius

1. Introducció

● Què és una revista d’impacte

● Per què publicar en revistes d’impacte

● Excuses i canvis

2. Abans de l’original

● Col·laboradors i firmes

● Selecció de la revista

3. Preparant l’original

● Sobre la bibliografia

● Taules i gràfics

● Les normes de la revista i l’anglès

● La revisió de col·legues i els agraïments

4. Enviant l’original

● La carta de motivació o cover letter

● Dades i material complementari

● Últims passos

5. El procés de revisió d’experts

● Funcionament

● Les decisions de la revisió

● La resposta als revisors

● Manuscrits rebutjats

:: Metodologia prevista ::

Cada tema s’imparteix de la manera següent:

          ● Presentació mitjançant un PowerPoint

          ● Lectures i recursos relacionats

          ● Presentació de casos pràctics

          ● Pràctica obligatòria del tema

Cada tema tindrà un fòrum de debat i un fòrum de preguntes.

:: Avaluació ::       

A l’hora d’avaluar l’alumnat es tindrà en compte la realització correcta de las pràctiques que s’envien al final de cada tema. També es tindran en compte altres factors, com ara  la participació en los fòrums de debat i els fòrums de preguntes.

:: Durada ::

Si és en línia: aproximadament 20 hores repartides en 3

:: Calendari ::

Si és en línia: del 20 de gener al 9 de febrer

:: Lloc ::

En línia al Campus Virtual

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat entre les Administracions Públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments