La redacció com a part del procés de recerca | ICE. Institut de desenvolupament professional

La redacció com a part del procés de recerca

:: Formadora ::
Liliana Tolchinsky de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració d’especialistes de dret, antropologia, psicologia, economia i ciències, segons les necessitats.  

:: Introducció ::
La comunicació escrita és fonamental en la vida acadèmica. El curs va dirigit a professors i investigadors novells que vulguin aprofitar aquesta eina de manera eficient i segons les convencions de la seva comunitat de referència.

:: Competències ::
Comunicació escrita

:: Contingut ::
Per a què serveix redactar i publicar?
Com es desenvolupa el procés de redacció?
Com s’organitza l’argument en un text científic?
Qüestions i convencions de forma i contingut en les diferents disciplines

:: Metodologia prevista ::
Curs eminentment pràctic organitzat com a taller d’escriptura.

:: Avaluació ::    
S’avaluaran els aprenentatges a partir de les redaccions produïdes al curs

:: Bibliografia ::
La escritura académica a través de las disciplinas. Liliana Tolchinsky (coord.) Barcelona: Octaedro.

:: Durada ::
12 hores

:: Calendari ::
10 i 12 de juny de 10 a 13 h. La resta d'hores es fixarà amb el grup

::Places ::
 20

:: Lloc ::
Facultat de Dret. Seminari 1 de l'Edifici principal

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments