Ser docent a l’aula virtual

:: Formadora ::

Ana M. Berruecos Vila

:: Introducció ::

Aquest curs està dirigit al personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona. Té com a objectiu mostrar als professors les possibilitats de l’ensenyament a través d’aules en línia, propiciant un canvi en el seu rol docent per fer front a noves metodologies d’ensenyament en entorns digitals i introduir innovacions a les seves classes.

El curs s’impartirà en català i castellà.

:: Competències ::

  • Utilitzar les TIC amb criteri selectiu com a suport i mitjà per al desenvolupament i la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Seleccionar i aprendre a utilitzar les TIC del propi àmbit de coneixement, disciplina, matèria o professió.
  • Utilitzar les TIC de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns d’aprenentatge que potenciïn l’autonomia de l’alumnat.
  • Reflexionar i investigar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge per cercar noves estratègies que permetin millorar-los.
  • Introduir innovacions que tinguin com a objectiu una millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.

:: Contingut ::

Ensenyament virtual i ensenyament híbrid
El paper del docent a la societat del coneixement
Tecnologies, activitats i entorns virtuals
Resolució d’un cas

:: Metodologia prevista ::

El curs s’organitza en tres unitats, que es treballaran a partir de lectures, participació en fòrums i resolució d’un cas.

:: Avaluació ::        

L’avaluació dels aprenentatges es basarà en la realització de les activitats de cada unitat.

:: Bibliografia ::

Alonso, L.; Blázquez, F. (2012) El docente de educación virtual. Guía básica. Madrid: Narcea.
Martínez Pérez, I.S.; Suñé Suñé F. X. (2011) La Escuela 2.0 en tus manos. Panorama, instrumentos y propuestas. Madrid: Anaya.

:: Durada ::

30 hores repartides en 4 setmanes

:: Calendari ::

Del 20 de gener al 16 de febrer de 2014

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments