Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència. Gramàtica i fluïdesa oral

Amb l’objectiu de millorar les competències en llengua anglesa del nostre professorat, us oferim una sèrie de cursos destinats a millorar les destreses tant en llengua escrita com en llengua oral.

Aquests cursos estan adreçats a tot el personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

:: Acreditació de nivell:

Les persones interessades en els cursos que puguin acreditar el nivell requerit amb un certificat no anterior al curs 2013-2014, hauran d’enviar còpia de la documentació pertinent a través del correu electrònic (iceformub@ub.edu) abans del dijous 14 de gener.

Observacions:

 • Encara que s'hagi realitzat un curs d'anglès a l'ICE, també s'haurà d'enviar el certificat corresponent.
 • Haver realitzat el curs de Basic skills and tools to teach content subjects in English, atès que no s’analitza en profunditat el nivell de cada participant, no servirà per acreditar nivell.

Si no es pot acreditar aquest grau de competència, caldrà presentar-se a la prova de nivell.

:: Torns de les proves de nivell:

Es pot triar entre una d’aquestes opcions:

 • 20 de gener, a les 9 h, aula S5, Casa Jeroni Granell, Gran Via 582 (entre Aribau i Muntaner)
 • 21 de gener, a les 9 h, aula S5, Casa Jeroni Granell, Gran Via 582 (entre Aribau i Muntaner)
 • 22 de gener, a les 9 h, aula S4, Casa Jeroni Granell, Gran Via 582 (entre Aribau i Muntaner)

:: Preinscripció:

El període de preinscripció finalitzarà el dijous 14 de gener.

Les places es confirmaran un cop hagin acabat les proves de nivell, abans que comencin els cursos. L’ICE enviarà a tots els inscrits un correu electrònic informant de la publicació de l’adjudicació en el web de l’ICE.

En cas que hi hagi més sol·licituds (*) que places disponibles, es procedirà a realitzar un sorteig per assignar les places.

Les persones que tenint el nivell quedin sense plaça, tindran plaça garantida a la propera convocatòria de cursos d’anglès instrumental.

(*) Sol·licituds amb el nivell requerit acreditat, ja sigui amb documentació o bé a través de la prova de nivell.

:: Requisits per a la certificació:

IMPORTANT! Per tal d’obtenir el certificat corresponent serà necessari:

 • Assistir a un mínim del 80 % de les hores lectives i signar el full d’assistència
 • Realitzar les activitats que durant el curs es proposin. Les avaluacions finals tindran lloc les dues darreres sessions. Aquestes dates no podran ser modificades ni oferir-se convocatòries extraordinàries.

Cursos de gramàtica de nivell modular

:: Destinataris:

Professorat que desitja activar els seus coneixements d’anglès, tant d’expressió oral i escrita com de comprensió oral i escrita.

:: Objectius:

El curs és de caràcter general i posa també en pràctica totes les habilitats lingüístiques. Per tant es té en compte l’expressió oral, tot i donant una importància central a la claredat i la precisió en l’expressió escrita, així com als coneixements lèxics i gramaticals.

Un curs modular equival a mig nivell. El nivell s'assoleix aprovant el segon mòdul.

:: CURSOS:

Pre-intermediate, mòdul 1 (modalitat en línia!): Equivaldria al curs 2.1 de l’EIM.

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 1 de l’EIM de competència en anglès o similar (A1 del MECR).

Hores:

50

Calendari:

De 17 de febrer al 10 de juny

 

Pre-intermediate, mòdul 2 (modalitat en línia!): Equivaldria al curs 2.2 de l’EIM (A2).

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver aprovat el primer mòdul o bé accedir-hi a través de prova de nivell.

Hores:

50

Calendari:

De 17 de febrer al 10 de juny

 

Intermediate, mòdul 1 (modalitat en línia!): Equivaldria al curs 3.1 de l’EIM.

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 2 de l’EIM de competència en anglès o similar (A2 del MECR).

Hores:

50

Calendari:

De 17 de febrer al 10 de juny

 

Intermediate, mòdul 2 (modalitat en línia!): Equivaldria al curs 3.2 de l’EIM (B1).

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver aprovat el primer mòdul o bé accedir-hi a través de prova de nivell.

Hores:

50

Calendari:

De 17 de febrer al 10 de juny

 

Upper-intermediate, mòdul 1 (modalitat en línia!): Equivaldria al curs 4.1 de l’EIM.

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 3 de l’EIM de competència en anglès o similar (B1 del MECR).

Hores:

50

Calendari:

De 17 de febrer al 10 de juny

 

Upper-Intermediate, mòdul 2: Equivaldria al curs 4.2 de l’EIM (B2.1).

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver aprovat el primer mòdul o bé accedir-hi a través de prova de nivell.

Hores:

60
Places: 20

Calendari i horari:

Tots els divendres, del 5 de febrer a l’1 de juliol,
de 9 a 12 h
Aula: Campus Diagonal

 

Nivell 5, mòdul 1: Equivaldria al curs 5.1 de l’EIM.

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).

Hores:

60
Places: 20

Calendari i horari:

Tots els divendres, del 5 de febrer a l’1 de juliol,
de 9 a 12 h
Aula: Campus Diagonal

 

Nivell 5, mòdul 2: Equivaldria al curs 5.2 de l’EIM (B2.2).

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver aprovat el primer mòdul o bé accedir-hi a través de prova de nivell.

Hores:

60
Places: 20

Calendari i horari:

Tots els divendres, del 5 de febrer a l’1 de juliol,
de 9 a 12 h
Aula: Campus Diagonal

 

Avançat 1, mòdul 1: Equivaldria a una primera meitat d’un Avançat 1 de l’EIM (C1.1).

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 5 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.2 del MECR).

Hores:

60
Places: 20

Calendari i horari:

Tots els divendres, del 5 de febrer a l’1 de juliol,
de 9 a 12 h
Aula: Campus Diagonal

 

Cursos d’anglès de fluïdesa oral:Oral skills for teaching & research purposes

:: Destinataris:

Aquests cursos estan adreçats al professorat de la UB que desitja practicar l’anglès amb especial èmfasi en les habilitats d'expressió i comprensió orals.

:: Objectius:

L’objectiu principal és treballar l’expressió oral i la comprensió oral dels participants en un context docent i investigador. Els objectius més específics són els següents:

 • Desenvolupar les habilitats necessàries per fer presentacions orals
 • Comunicar respostes orals adequades a les preguntes
 • Participar en les converses quotidianes en contextos acadèmics

:: Continguts:

 1. Introducció a les presentacions acadèmiques
 2. Com estructurar una presentació acadèmica
 3. Ús d'ajudes visuals i exemplificacions
 4. Fer front a les preguntes
 5. Pronunciació

:: GRUPS i NIVELLS:

 

Oral skills for teaching & research purposes (intermediate level)

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 3 de l’EIM de competència en anglès o similar (B1 del MECR).

Hores:

30
Places: 20

Calendari i horari:

Tots els divendres, del 5 de febrer al 27 de maig,
de 12.30 a 14.30 h
Aula: Campus Diagonal

 

Oral skills for teaching & research purposes (Upper-intermediate level)

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).

Hores:

30
Places: 20
Grup 1 (Campus Diagonal)

Calendari i horari:

Tots els divendres, del 5 de febrer al 27 de maig,
de 12.30 a 14.30 h
Aula: Campus Diagonal
Grup 2 (Campus Humanitats)
Calendari i horari: Tots els divendres, del 5 de febrer al 27 de maig,
de 10 a 12 h
Aula: Aula S1, Casa Jeroni Granell, Gran Via 582 (entre Aribau i Muntaner)

 

Oral skills for teaching & research purposes (Advanced level)

Accés:

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 5 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.2 del MECR).

Hores:

30
Places: 20
Grup 1 (Campus Diagonal)

Calendari i horari:

Tots els divendres, del 5 de febrer al 27 de maig,
de 12.30 a 14.30 h
Aula: Campus Diagonal
Grup 2 (Campus Humanitats)
Calendari i horari: Tots els divendres, del 5 de febrer al 27 de maig,
de 10 a 12 h
Aula: Aula S2, Casa Jeroni Granell, Gran Via 582 (entre Aribau i Muntaner)

 

:: Enllaç matrícula

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments