Taller Aprendre fent: Aprenentatge Servei (ApS)

Curs semipresencial

Formació
Grup ApS (UB)

Destinataris
Professorat de la universitat de qualsevol àmbit acadèmic

Introducció

L’aprenentatge servei (ApS) és una proposta que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte, que permet a l’alumnat formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

L’ApS no és només una estratègia d’aprenentatge per aconseguir que els estudiants adquireixin més i millors coneixements, encara que òbviament es tracta que optimitzin els seus aprenentatges. Tampoc és un conjunt de tasques de voluntariat per sensibilitzar els estudiants, encara que és una bona idea incorporar l’ajuda a la comunitat com a dinamisme formatiu. L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat.

Els objectius de l’ApS són: i) Vincular el coneixement acadèmic amb l’activitat pràctica; ii) Oferir una experiència formativa que alhora tingui utilitat social; iii) Contribuir a la formació de ciutadans i futurs professionals.

Competències

La competència bàsica que es treballarà és la competència docent metodològica. A més, també es treballaran la competència interpersonal, la competència de planificació i gestió de la docència i la competència d'innovació.

Contingut

Conceptualització de l’ApS

Components de l’ApS

Elements a considerar per a la posada en marxa d’un projecte d’ApS

Exemples en diferents disciplines a escala nacional i internacional

Disseny d’un projecte d’ApS

Metodologia

Les persones interessades a posar en pràctica l’ApS com a metodologia docent rebran assessorament en el procés de disseny i implementació a l’aula. Per aquest motiu, es recomana haver assistit a la Jornada sobre ApS del dia 5 d’abril, que té per objectiu assentar les bases conceptuals de l’ApS a la universitat i, alhora, mostrar exemples concrets que ja es desenvolupen a la Universitat de Barcelona.

El taller s’estructurarà al llarg de diferents sessions. A la primera sessió (4 hores) es farà una reagrupació dels docents per àrees de coneixement, matèries o assignatures. Cada grup identificarà i dissenyarà els projecte d’ApS que posaran en pràctica més endavant. Posteriorment, al llarg de 6 hores, es concretarà cada projecte (detecció de necessitats, cerca d’entitats, relació amb l’assignatura, etc.) i els integrants del grup participaran activament en aquest procés de definició. Per acabar, hi haurà una sessió de posada en comú dels projectes realitzats (4 hores), per analitzar-ne els punts forts i els aspectes que es poden millorar.

Avaluació

L’avaluació es desenvoluparà a partir de les valoracions dels participants i de l’anàlisi dels aprenentatges desenvolupats en la posada en pràctica dels projectes d’ApS.

Bibliografia

Martínez, M. (coord.) (2008) Aprenentatge servei i responsabilitat social de les universitats. Barcelona: Octaedro i Fundació Jaume Bofill.

Puig, J. M. (2012) Compromís cívic i aprenentatge servei a la universitat. Barcelona: Graó.

Rubio, L.; Moliner, L.; Francisco, A. (coord.) (2013). Construyendo ciudadanía crítica y activa. Experiencias sobre Aprendizaje Servicio en las Universidades del Estado Español. Barcelona: Editorial Icaria.

Rubio, L.; Prats, E.; Gómez, L. (2013) Universidad y sociedad. Experiencias de aprendizaje servicio en la universidad. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Durada

14 h (8 hores presencials i 6 hores d’observació dels diferents projectes)

Calendari

19 d’abril i 10 de maig de 2016, de 10 h a 14 h

Places

20 places

Lloc

Canvi d'aula: Facultat d’Economia i Empresa, Sala de Juntes de l'edifici 696 (Antiga Escola d'Empresarials)

Idioma d’impartició

Català

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments