Emprendre i ensenyar: tècniques d’emprenedoria a l’aula

Formadors

Pere Juárez (coordinador), Xavier Testar, Silvia Gironès i Jordi García.

Destinataris

Professorat de la Universitat de Barcelona,  de qualsevol camp de coneixement. No es necessiten coneixements previs.

Introducció

Aquest curs pretén mostrar els enfocaments actuals de l’educació per a l’emprenedoria, fonamentats en la generació de noves oportunitats i en l’aprenentatge de les maneres d’impulsar-les i executar-les a l’aula. Es combina la formació en aspectes bàsics de l’emprenedoria amb els instruments per aprendre a involucrar els estudiants en la cultura de l’emprenedoria. L’objectiu és que aquesta emprenedoria, entesa com una competència per a la vida professional en sentit ampli, sigui més present a les aules.

L’ensenyament universitari ha experimentat una profunda transformació en les darreres dècades; les seves funcions han anat canviant i s’ha anat assumint la professionalització com a part de l’ensenyament universitari. Això implica incorporar l’emprenedoria a les aules a través d’activitats per millorar la visibilitat i la sensibilització de la comunitat universitària respecte a les competències emprenedores, en un sentit ampli i aplicat a totes les àrees de coneixement.

L’adquisició d’aquestes competències i habilitats, com ara la iniciativa personal, la creativitat, la facilitat per a la comunicació, la capacitat per assumir riscos i responsabilitats o la flexibilitat i la capacitat per treballar en equip, poden millorar el perfil professional i les perspectives d’ocupabilitat laboral en un futur.

Objectiu

L’objectiu del curs és introduir els professors en l’ensenyament de l’emprenedoria i mostrar-los la seva possible utilització com a eina d’aprenentatge dels alumnes. D’aquesta manera es pretén:

 • Incentivar la generació d’idees d’emprenedoria basades en la innovació.
 • Incentivar que els alumnes treballin les seves idees innovadores per transformar-les en un projecte.
 • Propiciar que els alumnes aprenguin a utilitzar eines útils per materialitzar una idea d’emprenedoria.

Competències

Un cop finalitzat el curs, els participants han de poder:

 • Entendre el marc lògic de pensament i acció  –model I4i– i com es pot ensenyar i aplicar amb vista als emprenedors.
 • Conèixer les característiques del perfil de l’emprenedor i l’intraemprenedor. Comprendre l’emprenedor i la mentalitat emprenedora.
 • Reconèixer aspectes clau dels processos i continguts de l’ensenyament en organització i gestió.
 • Valorar les aportacions de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) (project based learning, PBL) i d’altres mètodes experiencials fonamentats en l’acció.
 • Comprendre en profunditat les àrees de continguts específics relacionades amb l’ensenyament per l’emprenedoria.

Contingut

DIA 1

 • Emprenedoria a la Universitat. Per què i com?
 • Ensenyament i aprenentatge de l’emprenedoria
 • Pensament i acció. I4i: Initiate-Incubate-Implement-Improve
 • Creativitat i generació d’idees
 • Pràctiques: «The Golden Card». Generació d’idees

DIA 2

 • Aprenentatge basat en projectes (ABP) (project based learning, PBL)
 • Trets característiques de la gestió de projectes
 • Pràctica: «Project Model Canvas»

DIA 3

 • Pensament de dissenyador (design thinking)
 • Avaluació d’oportunitats i construcció del concepte
 • Pràctica: «Lotus Flower». Estructura de desglossament de tasques (EDT)

DIA 4

 • Importància de la comunicació i el màrqueting en l’emprenedoria
 • Les 3 C: comunicació, col·laboració i coordinació
 • Execució i control del pla: temps, cost, recursos, qualitat, contingències i riscos
 • Les principals causes de fracàs dels emprenedors
 • Pràctiques: «Giving the Voice to Values». «The B Plan»

DIA 5

 • Diferents entorns per a l’emprenedoria: social, familiar, corporatiu, tecnològic, etc.
 • Capacitat de síntesi i de convicció. Aprenent de la feina feta
 • Habilitats comunicatives: presentació i defensa de la idea
 • Elements de la memòria del projecte emprenedor
 • Avaluació i valoració del projecte emprenedor. Com es pot saber si el projecte és realment una      oportunitat? Pot interessar a inversors? Té expectatives de creixement? Criteris d’èxit més    importants
 • Pràctica: «The Pocket Wallet». «Pitch Elevator». «One Page Presentation»

DIA 6 

 • Exercici global de consolidació: «From Flash to Cash»
 • Recomanacions finals

Metodologia

Totes les sessions es desenvolupen de la mateixa manera: una part d’explicació de continguts i una segona part d’aplicació d’aquest continguts per part dels assistents, mitjançant tallers i altres dinàmiques. Les parts pràctiques estan preparades i dirigides amb aprenentatge basat en projectes (PBL), i se n’assegura l’aplicabilitat en l’entorn real amb eines i mètodes contrastats per la seva eficàcia, com els descrits als continguts.

Avaluació

Avaluació continuada de les pràctiques realitzades.

Bibliografia

Documentació en pdf:
Entrepreneurship education. A guide for educators. Comissió Europea, 2013.
Test d’autodiagnosi de capacitats emprenedores.

Durada

18 hores presencials

Calendari

15, 17, 18, 29 de juny, 1 i 2 de juliol de 2015 de 16 a 19 h

Places

25

Lloc

Facultat d’Economia i empresa, edifici 696, Aula A

Idioma d’impartició

Català

Organitza:

       

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments