Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència. Adjudicació de places

:: Assignació de places ::

Amb l’objectiu de millorar les competències en llengua anglesa del nostre professorat, us oferim una sèrie de cursos destinats a millorar les destreses tant en llengua escrita com en llengua oral.

Aquests cursos estan adreçats a tot el personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

:: Acreditació de nivell:

Les persones interessades en els cursos que puguin acreditar el nivell requerit amb un certificat no anterior al curs 2013-2014, hauran d’enviar còpia de la documentació pertinent a través del correu electrònic (iceformub@ub.edu) abans del dimarts 29 de setembre, a les 9 h.

Observacions:

 • Encara que s'hagi realitzat un curs d'anglès a l'ICE, també s'haurà d'enviar el certificat corresponent.

Si no es pot acreditar aquest grau de competència, caldrà presentar-se a la prova de nivell.

:: Torns de les proves de nivell:

Es pot triar entre una d’aquestes opcions:

 • Dimarts, 6 d’octubre, a les 16 h (Aula 106 Facultat de Geografia i Història)
 • Divendres, 9 d’octubre, a les 9.30 h (Aula 2.4 Facultat de Filogia. Edifici Josep Carner)

:: Preinscripció:

El període de preinscripció finalitzarà el divendres 2 d'octubre, a les 12 h.

Les places es confirmaran un cop hagin acabat les proves de nivell, abans que comencin els cursos.

En cas que hi hagi més sol·licituds (*) que places disponibles, es procedirà a realitzar un sorteig per assignar les places.

Les persones que tenint el nivell quedin sense plaça, tindran plaça garantida a la propera convocatòria de cursos d’anglès instrumental.

(*) Sol·licituds amb el nivell requerit acreditat, ja sigui amb documentació o bé a través de la prova de nivell.

Cursos d’anglès de fluïdesa oral: Oral skills for teaching & research purposes

:: Destinataris:

Aquests cursos estan adreçats al professorat de la UB que desitja practicar l’anglès amb especial èmfasi en les habilitats d'expressió i comprensió orals.

:: Objectius:

L’objectiu principal és treballar l’expressió oral i la comprensió oral dels participants en un context docent i investigador. Els objectius més específics són els següents:

 • Desenvolupar les habilitats necessàries per fer presentacions orals
 • Comunicar respostes orals adequades a les preguntes
 • Participar en les converses quotidianes en contextos acadèmics

:: Continguts:

 1. Introducció a les presentacions acadèmiques
 2. Com estructurar una presentació acadèmica
 3. Ús d'ajudes visuals i exemplificacions
 4. Fer front a les preguntes
 5. Pronunciació

:: Hores:  30

:: Places:  20

:: CURSOS:

 • Oral skills for teaching & research purposes (Upper-intermediate level)

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).

Grups, calendari i horaris:

 • Grup Diagonal:

Tots els dilluns i dimecres, del 19 d’octubre al 9 de desembre,
de 9 a 11 h
Aula 25, Facultat de Biologia. Campus Diagonal

 • Grup Humanitats:

Tots els dimarts i dijous, del 16 d’octubre al 10 de desembre,
de 16 a 18 h
Aula 406, Facultat de Geografia i Història. Campus Humanitats

 • Oral skills for teaching & research purposes (Advanced level)

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 5 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.2 del MECR).

 • Grup Diagonal:

Tots els dilluns i dimecres, del 19 d’octubre al 9 de desembre,
de 9 a 11 h
Aula 22A, Facultat de Dret, Campus Diagonal

 • Grup Humanitats:

Tots els dimarts i dijous, del 16 d’octubre al 10 de desembre,
de 16 a 18 h
Aula 407, Facultat de Geografia i Història, Campus Humanitats

Enllaç matrícula: Matrícula tancada

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments