Els mòbils a l’aula, d’enemics a amics

Curs en línia

:: Formadora ::

Ingrid Noguera Fructuoso
Investigadora i dissenyadora instruccional a la UOC

:: Introducció ::

En l’actualitat, el 97 % dels joves europeus disposen, almenys, d’un dispositiu mòbil. Els darrers informes sobre pràctiques efectives en educació ens parlen de la necessitat de potenciar l’aprenentatge flexible, ubic, personalitzat i col·laboratiu. Els dispositius mòbils es converteixen, doncs, en una de les eines clau per al professorat en la cerca d’experiències d’aprenentatge significatives i a l’abast de tothom. Aquest curs està dirigit a aquell professorat, amb coneixements de les eines web 2.0, que cerca utilitzar les tecnologies de manera efectiva en la seva pràctica docent, buscant motivar els estudiants i potenciar l’aprenentatge mitjançant l’ús d’una eina que els és familiar. En aquest curs s’oferiran les bases per a poder dissenyar i conduir activitats amb el suport de dispositius mòbils.

:: Competències ::

Competència metodològica, competència comunicativa, competència d’innovació.

:: Contingut ::

1.Introducció a l’aprenentatge mòbil (m-learning).
2.Avantatges, obstacles i mites de l’aprenentatge mòbil.
3.Possibilitats docents i experiències reals d’aprenentatge amb dispositius mòbils.
4.Eines per a dissenyar activitats amb dispositius mòbils.

:: Metodologia prevista ::

Es combinarà l’ús de recursos en diferents formats per a l’aprofundiment en la temàtica amb activitats de reflexió i pràctica aplicada als contextos formatius de cada participant.

:: Avaluació ::        

Es demanarà als participants que realitzin activitats breus d’aprofundiment així com dur a terme un projecte individual de disseny d’una activitat d’aprenentatge amb suport de dispositius mòbils per a la seva implementació a les aules universitàries.

Es consideraran aprovats tots els participants que hagin realitzat les activitats i hagin participat activament en les discussions d’aula.

:: Bibliografia ::

Durall, E.; Gros, B., Maina, M.; Johnson, L; Adams, S. (2012). Perspectives tecnològiques: educació superior a Iberoamèrica 2012-2017. Austin, Texas: The New Media Consortium.

Fundación Telefónica (2013). Guía mobile learning. (s.d.). http://laboratorios.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2013/01/G...

SCOPEO (2011). M-learning en España, Portugal y América Latina http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/04/scopeom003.pdf

:: Durada ::

30 hores

:: Calendari ::

19 de gener al 15 de febrer de 2015

:: Places ::

30

:: Llengua d’impartició ::

 Català

 

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments