Training educatiu: millorem l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia | ICE. Institut de desenvolupament professional

Training educatiu: millorem l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia

Curs presencial

Formador

Dr. Xavier Giménez i Font. Departament de Química Física, Universitat de Barcelona

Destinataris

Docents de matèries científiques i tecnològiques de la UB

Introducció

Es pot fer alguna cosa per millorar el rendiment en l’aprenentatge de les assignatures científiques i matemàtiques? La resposta és que, mitjançant un enfocament constructivista molt pràctic d’autoresponsabilització, de treball basat en problemes i d’estudi reforçat dels conceptes, és possible.  L’alumne no només comprèn millor el que estudia, sinó que incrementa notablement el nombre d’hores treballades. Hem provat aquesta metodologia durant diversos anys, i hem aconseguit una millora substancial en el rendiment.

Objectius

 • Introduir el constructivisme aplicat a l’ensenyament de les ciències i la tècnica. 
 • Aplicar l’aprenentatge basat en problemes.
 • Introduir progressivament els conceptes bàsics del curs.
 • Utilitzar els qüestionaris de revisió a l’inici de cada unitat temàtica. 
 • Seleccionar i preparar notes i textos de referència, i introduir-los de manera pautada. 
 • Implementar estratègies de responsabilització, focalització i planificació, per incrementar el treball de l’alumne.
 • Identificar les dificultats en l’aprenentatge de les matèries amb alt contingut matemàtic.

Contingut

 • Introducció: el talent no es té, es treballa
 • La problemàtica de l’ensenyament tradicional 
 • Vers un canvi de paradigma: cal ensenyar a treballar i a aprendre, no s’ha d’exigir com a resultat final
 • Bases del constructivisme: mielinització de les connexions neuronals i la seva relació amb l’aprenentatge
 • L’aprenentatge i els alumnes universitaris: què pot fer i què no pot fer el cervell del postadolescent
 • El disseny del treball a classe: el cervell aprèn constructivament, no deductivament
 • Les tècniques d’estudi adaptades a les ciències i la tècnica
 • Els qüestionaris de revisió, la millor de les estratègies de reforç
 • Estudi de casos 1. Ensenyar a programar als estudiants de primer curs
 • Estudi de casos 2. Assignatures amb alt contingut matemàtic
 • L’avaluació adaptada a la nova metodologia

Metodologia

Classes magistrals (3 hores). Anàlisi de casos (3 hores). Exemples d’aplicació a matèries específiques (2 hores).

Avaluació

L’avaluació es durà a terme prenent com a base l’assistència i la realització d’una proposta d’organització d’un tema, segons la metodologia treballada.

Bibliografia

Coyle, D. The talent code: greatness isn’t born, it’s grown. Arrow, UK, 2010.

Freeman S. et al. «Active learning increases student performance in science, engineering and mathematics». PNAS 111, 8410, 2014.

http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/el-fin-de-las-clases-magistrales-12252

http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/urgencias-educativas-integrar-matemticas-y-ciencias-ensear-a-aprender-13062

Durada

8 hores

Calendari

6 i 8 de juny de 2016, de 10.00 a 14.00 h

Places

30

Lloc

Facultat de Farmàcia, aula B-207

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments