Els qüestionaris i el banc de preguntes al Moodle 2.4 | ICE. Institut de desenvolupament professional

Els qüestionaris i el banc de preguntes al Moodle 2.4

:: Formador ::

Jeús Pérez i Clausell. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona

:: Destinataris ::

Està orientat al professorat que utilitza habitualment el Campus Virtual UB i ja sap:

 • navegar per Internet, preferentment amb Firefox i Chromium/Chrome
 • accedir a un curs del Campus Virtual i moure’s pels cursos
 • donar d’alta usuaris
 • crear una activitat o un recurs qualsevol (tasca, fitxer, etiqueta)
 • accedir al curs com a estudiant fictici (estudiant01, estudiant02, etc.)

:: Competències i objectius ::

Objectius

En acabar el curs l’usuari podrà:

 • Organitzar un banc de preguntes amb diverses carpetes (categories).
 • Crear preguntes de diferents tipus (resposta múltiple, d’aparellament...).
 • Crear qüestionaris amb preguntes fixes o seleccionades a l’atzar.
 • Definir els paràmetres d’aquests qüestionaris.
 • Gestionar el desenvolupament (període de resposta) del qüestionari.
 • Obtenir els resultats dels qüestionaris i analitzar-los.

Competències

 • Metodològica (CM): aplicar estratègies metodològiques que tinguin en compte l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • De planificació i gestió de la docència (CPGD): dissenyar i desenvolupar activitats de formació i avaluació de manera que se’n valorin els resultats i se n’elaborin propostes de millora.
 • D’innovació (CDI): crear i aplicar noves metodologies i recursos en les diferents dimensions de l’activitat docent.

:: Contingut ::

 • Introducció general
 • El banc de preguntes
  • L’organització del banc: les categories de preguntes
  • Com creem les preguntes?
  • Paràmetres de les preguntes
  • Tipus de preguntes
 • Aparellament
 • Calculada (calculada simple, opcions múltiples calculada)
 • Numèrica
 • Resposta breu
 • Resposta oberta
 • Respostes incrustades (buits)
 • Selecció múltiple
 • Vertader/fals
 • Descripció
 • Els qüestionaris:
 • Creació del qüestionari: paràmetres
 • Com es veu el qüestionari
 • Resultats del qüestionari i anàlisi
  • Informes de qualificacions
  • Informes de respostes
  • Estadístiques
  • (qualificació manual)

:: Metodologia prevista ::

Es faran tres sessions en aules d’ordinadors durant les quals es desenvoluparan els continguts i es definiran les feines que hauran de fer els participants de forma autònoma. Els participants hauran de crear el seu propi banc de preguntes i els seus qüestionaris en el curs de prova. Els dubtes i problemes que apareguin es resoldran en la següent sessió presencial o a través del fòrum de discussió del curs.

:: Avaluació, activitats i criteris ::

Es demanarà l’assistència a un mínim de dues sessions i la realització de les tasques encarregades: un banc de preguntes amb categories i subcategories, quatre tipus de preguntes diferents i tres modalitats de qüestionaris.

:: Durada ::

Sessions presencials: 30 de juny, 7 i 14 de juliol de 2015, de 9 h a 12 h

Període en línia: del 30 de juny al 17 de juliol

:: Lloc ::

Facultat d’Economia i Empresa, aula I-9 de l’Edifici 690.  Atenció! canvi d'aula

:: Llengua d’impartició ::

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments