Redacció de textos en anglès

CURS EN LÍNIA

REDACCIÓ DE TEXTOS EN ANGLÈS

DESTINATARIS

PDI UB

REQUISIT ACADÈMIC

Tenir assolit el nivell 3er de l'EIM o B1

Prova de nivell: abans de l'inici de curs s'ha de fer una prova de nivell per constatar que es té el nivell mínim exigit per fer aquest curs. Aquesta prova es farà en línia. Un cop comprovat el nivell, es donarà accés a l'entorn virtual per començar la formació sota el guiatge del tutor/a.

Prova de nivell: entre el 29 de setembre i el 5 d'octubre de 2015. L'empresa que imparteix el curs us enviarà un correu electrònic amb les instruccions pertinents per determinar el grau de domini actual de l'anglès. Un cop determinat el nivell, es donarà accés a l'entorn virtual per començar la formació sota el guiatge del tutor/a en el nivell que correspongui.

CRITERIS TÈCNICS
 • Connexió a Internet
 • Sistema operatiu: Windows 98 o superior
 • Navegador: Microsoft Internet Explorer 5.5 o 6.0
 • Maquinari mínim: Pentium III, IV, Celeron, 128 MB RAM, targeta de so de 16 bits, resolució de pantalla 800x600, auriculars amb micròfon incorporat o altaveus i microfòn.
 • Connexió a Internet: mòdem de 56KB o més velocitat.

COST

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP) i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya.

Cost assumit per l'AFEDAP 2014, 54,60€ € per alumne

OBJECTIUS

 • Millorar el vocabulari de l'àmbit professional.
 • Practicar les habilitats essencials a l'hora d'escriure en anglès a la feina.

CONTINGUT

 • Vocabulari útil relacionat amb l'escriptura al treball. Les abreviatures.
 • Comprensió de missatges i comunicacions.
 • Adaptació als diferents nivells de formalitat: registre formal i informal.
 • La redacció de missatges (correus electrònics, cartes...): estructura i connexió d'idees, ús de les formes verbals....

METODOLOGIA

 • Participació activa de l'alumnat en la construcció del coneixement de la matèria.
 • Tutories actives.
 • Realització de tasques: qüestionaris, resolució de casos pràctics.
AVALUACIÓ Cal obtenir una puntuació mínima d'un 60% del total de la puntuació del curs per superar-lo.

NOMBRE D'HORES

25 hores lectives i una durada de 4 setmanes de docència.

Per a la realització d'aquest curs es preveu una dedicació horària estàndard de 5 hores setmanals.

Nombre d'edicions

1

NOMBRE DE PLACES

5

ÀMBIT FORMATIU

Perfeccionament

CERTIFICAT

D'aprofitament. Expedit per Formació Corporativa

CODI

CALENDARI

HORARI

LLOC

PROFESSORAT

022/15

 

 

 

Proves de nivell: 29 de setembre al 5 d'octubre de 2015

Docència: Del 13 d'octubre al 23 de novembre de 2015

 

curs virtual

 

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments