Com millorar les classes universitàries. Comunicació, participació, motivació de l’alumnat i suport amb eines web 2.0.

Curs presencial

::Formadors ::
Francesc Imbernon. Universitat de Barcelona
Antonio Bartolomé. Universitat de Barcelona

:: Introducció ::

El curs va dirigit a professorat universitari i pretén donar orientacions i metodologies que tinguin en compte la necessitat de provocar en els estudiants un aprenentatge actiu, que superi la pura transmissió de coneixements.

:: Competències ::

 • Utilitzar estratègies metodològiques que fomentin la participació de l’alumnat.

 • Aplicar estratègies metodològiques que promoguin la coresponsabilitat de l’alumnat en el propi aprenentatge i el dels companys.

 • Mantenir la coherència entre objectius formatius i estratègies d’ensenyament-aprenentatge.

 • Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament-aprenentatge, d’acord amb les característiques de l’alumnat, la matèria i la situació formativa.

 • Aplicar estratègies didàctiques diverses per millorar la comunicació entre professorat i alumnat i entre estudiants.

 • Planificar les activitats pràctiques de manera que fomentin l’autoaprenentatge i el desenvolupament de competències professionals i personals.

 • Seleccionar i aprendre a utilitzar les TIC de l’àmbit de coneixement, la disciplina, la matèria o la professió propis.

 • Proporcionar retroacció continuada que afavoreixi l’aprenentatge i l’autoregulació de l’alumnat.

 • Estructurar el discurs segons les característiques del context, el missatge i les persones que en siguin destinatàries.

 • Facilitar la comprensió dels continguts del discurs mitjançant definicions, reformulacions i exemples.

 • Identificar les barreres de la comunicació en el context didàctic i plantejar estratègies que permetin una bona comunicació amb l’alumnat.

:: Contingut ::

El curs es compon de sis tallers:

Taller 1. La comunicació i la millora de les classes presencials

 • La comunicació amb l’alumnat. Elements que cal tenir en compte. Com es pot millorar la sessió magistral. Estratègies docents per a grups grans

 • Adequació de les estratègies docents als continguts i als objectius de la docència

Taller 2. La participació de l’alumnat. Estratègies de participació

 • Aprenentatge experiencial-vivencial

 • Estratègies participatives per a l’aprenentatge conceptual, procedimental i actitudinal

 • Estratègies participatives a les aules universitàries

Taller 3. El material de suport basat en textos

 • Hipertextos, wikis

 • Infografies

 • Slidecasts 

Taller 4.  Materials de suport per l’autoaprenentatge

 • Tutorials

 • Aprenentatge adaptatiu

 • Vídeo

 • Seminaris en línia (webinars)

Taller 5. Mètodes i estratègies  d’interès i motivació de l’alumnat per aprendre a l’educació superior

 • Motius per motivar l’alumnat

 • Claus per motivar l’interès de l’alumnat per part del professorat

 • Què és la motivació, l’interès, l’esforç...?

 • Algunes consideracions per contribuir a la creació d’un ambient d’interès i esforç a classe

 • Tècniques concretes per afavorir la motivació de l’alumnat

Taller 6. Devolució conjunta sobre l’aplicació d’una estratègia a l’aula

 • Dissenyar una estratègia

 • Experimentar-la

 • Exposar-la al grup en una sessió de devolució

:: Metodologia ::

La metodologia es basarà en l’exposició participativa dels continguts, visionats de vídeo, anàlisi de casos i treball en petit grup.

:: Avaluació ::                   

Es dissenyarà una estratègia participativa d’aplicació a l’aula amb els components desenvolupats en el tallers.

:: Bibliografia ::

BARKLEY, E. et al. (2007). Técnicas de aprendizaje colaborativo. Manual para el profesorado universitario. Madrid: Morata/MEC.

BAIN, K. (2007). El que fan els millors professors universitaris. València: Universitat de València.

BARTOLOMÉ, A. R. (2011). Recursos tecnológicos para el aprendizaje. San José (CR): Editorial Universidad Estatal a Distancia.

HANNAN, A.; SILVER, H. (2003). Innovar en la Universidad. Madrid: Narcea.

IMBERNÓN, F. (2009). Millorar l’ensenyament i l’aprenentatge a la universitat. Barcelona: ICE-UB. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/8322.

:: Durada ::

30 hores (24 de presencials i 6 de treball autònom)

:: Calendari ::

29 de gener, 3, 8, 16 i 22 de febrer de 2016 de 9.30 a 13.30 h i una sessió de devolució (taller 6) a pactar que es farà durant el mes de març de 2016

::Places ::
25

:: Lloc ::
Facultat d’Economia i Empresa, Sala de juntes de l’edifici 696 (antiga Escola d’Empresarials)

:: Llengua d’impartició ::
Català i castellà

 

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments