Explicar la ciència. Tècniques escèniques i de narració oral per a la divulgació científica

Curs semipresencial

Formadors

Helena González, CEO i membre de Big Van Ciencia (www.bigvanciencia.com)

Xavier Luri, Professor de la UB i membre de Big Van Ciencia

Oriol Marimon, membre de Big Van Ciencia

Destinataris

Aquest curs s’adreça a professors i científics de la UB que vulguin fer divulgació científica de manera oral a un públic no especialitzat.

No són necessaris coneixements previs.

Introducció

En aquest curs treballarem i millorarem les capacitats comunicatives de l’alumnat, des d’un punt de vista narratiu i escènic, per incrementar l’impacte de les seves comunicacions orals. Ens centrarem a revisar les bases de la divulgació científica i les arts escèniques per capacitar l’alumnat en la divulgació de conceptes i coneixement científic, de manera oral i per a públic no especialitzat.

Objectius

 • Desenvolupar competències relacionades amb les arts escèniques i la comunicació oral.
 • Explorar l’ètica i la filosofia de la ciència.
 • Treballar eines per transmetre a la nostra audiència l’esperit crític i autoreflexiu del mètode científic, per fomentar la capacitat de discernir entre els continguts que són científics i els que no ho són.
 • Identificar i corregir biaixos per gènere.
 • Explorar els valors de la recerca i innovació responsable (RRI) (responsible research and innovation).
 • Desenvolupar competències per transformar contingut científic en històries interessants i properes per a una audiència no especialitzada.

Contingut

 • Metodologia específica per definir el contingut científic que es vol explicar: elecció de la temàtica general i dels continguts específics per relacionar-los entre ells i amb el tipus d’audiència al qual van dirigits
 • Eines de l’ètica i la filosofia de la ciència per definir la pròpia veu narrativa de l’alumnat
 • Dotar l’alumnat d’eines per incloure en el seu discurs les bases del mètode científic que permeten discernir entre continguts científics i no científics
 • Contextualització del contingut científic: implicacions de la ciència en la societat i inclusió dels reptes socials de la Comissió Europea
 • Aspectes de gènere en la comunicació científica
 • Humanització de la ciència: ús dels valors inclosos en la RRI (responsible research and innovation)
 • L’storytelling: tècniques narratives per a la construcció d’històries orals que permetin apropar el contingut científic a l’audiència, i viceversa.
 • Eines per aconseguir una connexió amb l’audiència i mantenir la seva atenció durant tota la narració: ús de l’humor, creació d’imatges en la ment de l’audiència o ús de figures retòriques, entre d’altres.
 • Dramatització del discurs: aprofundiment en les habilitats escèniques necessàries per a la comunicació oral de la ciència com ara la presència escènica, la mirada, la gesticulació, l’ús de la veu i la consciència de públic.
 • Metodologies per a l’(auto)avaluació de discursos científics orals.

Metodologia

Les arts escèniques són utilitzades com a recurs educatiu, ja que permeten la integració de les dimensions racional i emocional dins el procés d’aprenentatge. És per això que en aquest curs s’alternarà l’explicació dels continguts teòrics amb activitats participatives basades en les metodologies pròpies de les arts escèniques com el joc, la improvisació o la narració oral, entre d’altres.

A més, l’alumnat del curs implementarà els coneixements teòrics adquirits a través de la redacció dels seus propis textos. Per a la correcció d’aquests textos s’utilitzarà l’avaluació creuada. L’alumnat rebrà metodologies de correcció que li permetran avaluar i criticar constructivament els textos dels seus companys, i això l’ajudarà a adquirir eines per a l’autocorrecció dels seus propis textos.

Finalment, l’alumnat portarà a escena els seus textos, incorporant-hi les habilitats pròpies de la comunicació oral. Es formarà l’alumnat en una metodologia específica d’anàlisi i correcció de peces orals de comunicació científica, que ell mateix aplicarà sobre les exposicions dels companys.

Avaluació

Avaluació formativa: tècniques d’autoavaluació reflexiva que convidin els participants a reflexionar sobre la informació i les habilitats que han adquirit.

Avaluació acreditativa: observació crítica del rendiment final a través de rúbriques.

Avaluació de qualitat: formulari d’avaluació dirigit als assistents del curs per valorar l’adequació dels continguts i la qualitat del curs.

A través d’aquests elements podrem avaluar fins a quin punt s’han assolit els objectius d’aprenentatge previstos.

Bibliografia

 • McNaughton, M. J. 2004. Educational drama in the teaching of education for sustainability. Environmental Education Research, 10 (2), 139-155.
 • Pinto, B. et al. 2013. Communicating through humour: A project of stand-up comedy about science. Public Understanding of Science.
 • Dowell, E. and Weitkamp, E. 2011. An exploration of the collaborative processes of making theatre inspired by science. Public Understanding of Science, 21 (7), 891-901.

 • Heras, M., Tàbara, J. D. 2014. Let’s play transformations! Performative methods for sustainability. Sustainability Science, 9 (3), 379-398.

 Durada

20 h (16 h presencials + 4 h de treball autònom)

Calendari

16, 17, 23 i 24 d'octubre de 2017 de 16.00 a 20.00 h

Places

25

Lloc

Campus Diagonal, aula pendent

dioma d’impartició

Castellà

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments