Desenvolupament del pensament creatiu

Curs presencial

Formador

Ernesto de los Reyes López
Universitat Politècnica de València

Introducció

La creativitat facilita als éssers humans la possibilitat de gaudir d’una vida més plena i útil. A moltes de les persones que han desenvolupat el seu pensament creatiu no se’ls reconeixerà mai de manera especial la creativitat, però mostraran que saben abordar projectes i resoldre problemes de manera innovadora i pràctica. La creativitat proporciona una gran satisfacció personal i pot aplicar-se en àmbits molt diversos, com ara l'entorn laboral, personal, familiar o social. Tots som potencialment creatius, per això és important prendre consciència de les qualitats que configuren la creativitat, aprendre a desenvolupar-les i posar en pràctica un procés creatiu eficaç, que incrementi les possibilitats de trobar solucions noves quan ens enfrontem a problemes o reptes.
Quan un professor aprèn a desenvolupar el seu pensament creatiu, el pot aplicar per innovar i millorar la seva activitat docent i també per ensenyar als seus alumnes a desenvolupar el propi pensament creatiu.

Objectius

  • Ser capaç d’abordar reptes i problemes de manera que es trobin noves alternatives per resoldre’ls.
  • Ser capaç d’ensenyar als estudiants aquesta manera d’abordar les pròpies dificultats.

Contingut

El taller s’organitza en dues sessions. En la primera, cada assistent, mitjançant un breu qüestionari, identifica les seves preferències i veu on troba dificultats per expressar la seva creativitat. A continuació s’aborda l’estudi teòric de la creativitat i el procés creatiu. Seguidament es fan exercicis i jocs que permeten als assistents observar com es manifesta la creativitat i com es produeix el procés creatiu. Finalment s’analitzen les eines que ens faciliten el desenvolupament de la capacitat creativa.

En la segona sessió es presenten eines i tècniques per a la resolució de problemes de forma creativa, de manera individual i grupal. El pensament lateral, la pluja d’idees o el mètode dels sis barrets per pensar d’Edward de Bono es fan servir per resoldre jocs i problemes i fer que els assistents s’hi familiaritzin.

El taller conclou amb la revisió de les idees principals, la bibliografia per ampliar coneixements i el debat sobre els aprenentatges assolits.

Metodologia prevista

Reflexió en grup al voltant dels models, les propostes teòriques, les eines i els mètodes creatius, acompanyada d’exercicis i jocs que permetin posar en pràctica i observar el pensament i el procés creatiu.

Avaluació

Es basarà en l’assistència i participació en el taller i en l’elaboració d’un treball: cada professor assistent haurà de dissenyar una activitat que fomenti la creativitat dels seus alumnes per resoldre reptes de l’entorn docent.

Bibliografia

- Amabile, T. (2000) «Como matar la creatividad». A Creatividad e innovación. Deusto

- Bohm, D. (1998) Sobre la creatividad. Kairós

- Csikszentmihalyi, M. (1998) Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Paidós

- de Bono, E. (1974) El pensamiento lateral. Manual de creatividad. Paidós,.

- de Bono, E. (1994) El pensamiento creativo. Paidós

- Ferreras, A. (1999) El cerebro creador. Alianza

- Goleman, D. (2000) El espíritu creativo. Vergara

Durada

12 hores (8 hores presencials i 4 de treball autònom)

Calendari

Sessions presencials: 24 i 25 de octubre de 2017 de 16.00 a 20.00 h

Finalització del curs: 19 de novembre de 2017

Lloc

Facultat de Filologia, aula Gabriel Oliver

:: Llengua d’impartició ::

Castellà

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments