L'ús de la dialèctica positiva i la veu

 

 

L'ÚS DE LA DIALÈCTICA POSITIVA I LA VEU

DESTINATARIS

PDI I PAS de la UB

COST

Import assumit per Formació Corporativa

OBJECTIUS

- Reflexionar sobre l'estil comunicatiu propi per adquirir una capacitat bàsica per a la
millora de l'ús de la dialèctica positiva i la veu.

- Saber construir arguments verbals basats en la dialèctica positiva.

- Conèixer com acompanyar amb la veu i recursos no verbals les construccions de
dialèctica positiva.

 

CONTINGUTS

 

  • 1.Fonaments i necessitats de l'ús de la dialèctica positiva

    2.Les bases teòriques de la dialèctica i les característiques de la positiva

    3. Com construir estructures en dialèctica positiva

    4.El paper de la comunicació no verbal i de la veu, en concret, per donar suport a la comunicació

    5. Resolució de casos pràctics

 

NOMBRE D'HORES

8

NOMBRE DE PLACES

8 placer per PDI
ÀREA TEMÀTICA Comunicació. Subàrea: Comunicació Interpersonal

ÀMBIT FORMATIU

Perfeccionament

CERTIFICAT

Assistència

CODI

CALENDARI

HORARI

LLOC

PROFESSORAT

138/17 13 i 15 de juny de 2017
 
De 8.30 a 12.30h

Centre UB-Sants

Aula 4F1

Grup Sural Consultors, SL

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments