Gestió de l’estrès

Curs presencial

Formador

Oriol Güell Custodio
Psicòleg i formador

Destinataris

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona

Introducció

El curs va dirigit a professorat universitari que vulgui saber què és l’estrès i què el desencadena, i conèixer i practicar estratègies per disminuir-ne els efectes. Posarem atenció en la dimensió emocional del procés, en la manera com cada persona viu les situacions potencialment estressants i en què es pot fer per millorar-ho.

Objectius

Entendre el concepte d’estrès, conèixer els factors que el desencadenen i aprendre com aplicar les estratègies adients per disminuir-ne els efectes.

Contingut

  • Introducció. Conceptes d’estrès i estressor. Com i quan s’estableix la tolerància a l’estrès. Resposta de lluita o fugida
  • Facilitadors. Entorn i personalitat
  • Efectes de l’estrès. Estrès i rendiment. Burnout
  • Què podem fer davant l’estrès? Tipus d’afrontaments
  • Afrontaments: frases autoafirmatives, exercici físic, respiració abdominal, relaxació progressiva de Jacobson, organització i gestió del temps, priorització, comunicació assertiva, tècniques cos-ment, distraccions, gestió de les emocions, mindfulness, fer menys coses.
  • Pla individual de treball

Metodologia

Activa i participativa. Al llarg del curs els alumnes treballaran alguns qüestionaris per identificar determinades característiques personals relacionades amb l’estrès.

Avaluació

D’una sessió a una altra es demanaran registres de determinades variables, que serviran, juntament amb la participació i la integració dels continguts, per a l’avaluació.

Bibliografia

Punset, El. (2014). El mundo en tus manos. Barcelona: Destino (Imago Mundi), volum 262.

Greenberg, L. (2000). Emociones: una guia interna. Desclée de Brouwer (Crecimiento Personal).

Casas, M. (1999). Vivir bajo presión. Barcelona: Oceano (Punto de Encuentro).

Durada

15 hores

Calendari

19, 24 i 26 de maig de 2017 de 9.00 a 14.00 h

Places

20

Lloc

Facultat de Belles Arts, aula 3 de l'Edifici Adolf Florensa

Llengua d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments