Jornada Saps que les pràctiques curriculars i el treball de fi de grau poden ser aprenentatge servei?

Coordinació: Grup ApS (UB)

10 de març de 2017, de 10 h a 14 h
Aula Magna de la Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Finalitat de la jornada

L’aprenentatge servei és una metodologia que també es pot aplicar en els treballs de fi de grau i els pràcticums, ja que una manera de contribuir activament a la societat pot ser fer recerca, dissenyar materials o elaborar propostes que puguin ser d’interès per a entitats socials. Les propostes de TFG i de Pràcticum d’aprenentatge servei són treballs que –d’acord amb entitats socials, centres educatius i altres institucions socials– plantegen investigar problemes socials rellevants per a la comunitat.

L’objectiu de la jornada és mostrar els dinamismes de l’ApS en el TFG i el Pràcticum, i alhora mostrar exemples concrets que ja es desenvolupen a la Universitat de Barcelona.

Programa

10 h        Presentació

10.15 h   ApS, Pràcticum i TFG. Dinamismes bàsics

                                   Grup ApS (UB)

11.15 h   Pausa

11.45 h  Com fer pràctiques i TFG en clau ApS

                                   Sílvia Blanch, UAB

                                   David López, UPC

12.45 h  L’ApS en els diferents àmbits de la UB: Salut, Ciències Socials, Humanitats i Ciències

Grup ApS (UB)

13.30 h  La veu dels estudiants. Mirades, vivències i aprenentatges

                                   Estudiants de la UB

14 h     Cloenda

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments