Què faig amb els meus residus especials? Gestió de residus des del laboratori a les plantes de tractament

 

 

QUÈ FAIG AMB ELS MEUS RESIDUS ESPECIALS? GESTIÓ DE RESIDUS DES DEL LABORATORI A LES PLANTES DE TRACTAMENT

DESTINATARIS

PAS i PDI que treballa en laboratoris o tallers i que participa en el procediment de gestió de residus especials.

COST

Import assumit per Formació Corporativa

CONTINGUTS

 

Mòdul 1: Conceptes bàsics i procediment de gestió de residus especials a la UB (3 hores – en línia). Del 2 al 5 de maig de 2017

 1. Identificació i classificació
 2. Recipients i etiquetatge
 3. Emmagatzematge al laboratori
 4. Transport intern
 5. Els magatzems de residus especials
 6. Gestió externa
 7. Gestió final
 8. Fem-ho be: evitem els errors més freqüents

Mòdul 2: Gestió de residus químics (7 hores – presencial) Dies 8 i 9 de maig

 1. Què fa que un residu sigui especial? Paràmetres físico-químics
 2. Interpretació de les fitxes de seguretat per assignar un compost a una categoria de residu
 3. Incompatibilitat de residus químics: reaccions perilloses en la gestió de residus especials
 4. Riscos en l’emmagatzematge de residus químics
 5. Tractament de residus en instal·lacions finals
 6. Visita a instal·lació de tractament residus industrials de FCC Ambito Dia 11 de maig

Mòdul 3: Gestió de residus sanitaris (2 hores – presencial) Dia 16 de maig

1. Gestió intracentre

 1. Tipus d’envasos, classificació i etiquetat
 2. Transport de residus al centre
 3. Mesures d’actuació en cas de vessament

2. Gestió extracentre

 1. Gestors de residus: obligacions i documentació per la gestió
 2. Conseqüències i impacte ambiental dels residus sanitaris 

3. Bones pràctiques per a una correcta gestió dels residus sanitaris

 

NOMBRE D'HORES

11

NOMBRE DE PLACES

10 places per PDI
ÀREA TEMÀTICA Laboratoris

CERTIFICAT

Assistència

CODI

CALENDARI

HORARI

LLOC

PROFESSORAT

103/17

Sessió en línia: 2 al 5 maig de 2017

Sessió presencial a l'aula: 8,9, i 16 maig de 2017

Visita instal·lació: 11 de maig 2017

 

Sessions presencials:
Dies 8 i 16 de 13 a 15 h

Dia 9 de 12 a 15h

Edifici UB-Sants

Aula 4F2

OSSMA

FCC Ambito

SRCL Consenur

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments