Semipresencialitzem? Formació semipresencial a l’educació superior

Formador

José Manuel Moral Ferrer

Professor associat de la Facultat d’Educació

Destinataris

Professorat de la Universitat de Barcelona

Introducció

Fa temps que sentim parlar d’e-learning, de blended learning, de semipresencialitat, de flipped classroom... noves modalitats, noves metodologies, noves formes de docència, noves maneres d’ensenyar... i d’aprendre.

Els nostres plans docents contemplen que una part de la docència serà presencial, però bona part dels crèdits de cada assignatura s’hauran de dedicar al treball dirigit, no presencial i a l’aprenentatge autònom de l’alumnat, raó per la qual hem d’assumir que ja no existeix una modalitat presencial pura als nostres ensenyaments. Tota la docència és, de fet,  semipresencial.

Com afecta aquest canvi a la planificació docent? I als materials, a les activitats d’aprenentatge, a l’avaluació? Hem de canviar el nostre rol o afegir-ne d’altres? Quina importància té la tecnologia? Què diu la normativa de la UB sobre la semipresencialitat?

En aquest curs-taller cercarem solucions pràctiques, aplicables de forma immediata, adaptades a les diferents característiques dels continguts, de la metodologia, de la docència i de l’alumnat.

Objectius

 • Identificar les característiques inherents a l’educació superior en modalitat semipresencial.
 • Definir les característiques que haurien de tenir els continguts i les activitats en aquesta modalitat.
 • Crear models de continguts i d’activitats aplicant els criteris elaborats prèviament.
 • Dissenyar unitats, mòduls o assignatures en modalitat semipresencial.

Continguts

 • Formació a distància i formació semipresencial

 • Autonomia de l’alumnat i autoregulació de l’aprenentatge

 • El rol del professorat en la formació a distància. Acció tutorial

 • L’elaboració dels objectius, els continguts, la metodologia i l’avaluació en funció de les modalitats formatives

 • L’edició dels materials multimèdia i interactius

 • Les TIC com a dinamitzadores de la formació a distància
 • La formació transmèdia

Metodologia

L’acció formativa tindrà el format de curs-taller.

El professorat assistent aportarà el coneixement del seu propi context, concretament, els plans docents de les assignatures que imparteixen o volen convertir en semipresencials (total o parcialment). Aquests referents permetran construir uns criteris que definiran les característiques que hauran de tenir els cursos amb la modalitat a distància (així com les activitats i els continguts), criteris que hauran de servir per crear, al llarg de les dues setmanes del curs-taller, exemples de continguts adaptats a la nova modalitat.

Atenció! Es recomana que els assistents vinguin amb els seus ordinadors portàtils o tablets.

Avaluació

Les activitats d’avaluació es faran revisant els nous materials (continguts d’estudi i de consulta, activitats d’aprenentatge i activitats d’avaluació) adaptats a la modalitat semipresencial que s’elaborin al llarg de l’acció formativa i que es presentaran a la segona sessió presencial.

Els criteris d’avaluació es consensuaran amb els assistents.

Bibliografia

Casamayor, G. (coord.) (2008). La formación on-line. Una mirada integral sobre el e-learning, b-learning.... Barcelona: Graó.

 Durada

14 hores (8 hores presencials + 6 hores de treball autònom al llarg de 15 dies entre les dues sessions presencials)

Calendari

6 i 20 d’octubre de 2017 de 9.30 a 13.30 h.

Places

20

Lloc

Facultat d'Economia i Empresa, edifici 696, Sala de Juntes

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments