Mindfulness, meditació i tècniques de relaxació

Formador

Toni Moreno. Instructor en meditació transpersonal i formació en mindfulness. Màster en Relaxació, Meditació i Mindfulness de la UB. Osteòpata i massatgista.

Destinataris

Professors de la Universitat de Barcelona que es vulguin iniciar en la pràctica de la meditació, el mindfulness  i la relaxació, com a recursos per gestionar situacions d’estrès i ansietat, i millorar la qualitat de vida personal.

Introducció

Les responsabilitats de la feina, la conciliació amb la vida familiar, i les relacions interpersonals, en  ocasions generen malestar, tensions i estrès que, si no es gestionen bé, poden acabar derivant en malalties i estats d’insatisfacció permanents.

Aquest curs pretén desenvolupar competències i habilitats que permetin identificar les situacions que ens generen estrès, i ser conscients de les reaccions físiques, emocionals i mentals que se’n deriven, amb la finalitat de trobar solucions innovadores i adients per a cada persona a través de tècniques de relaxació, meditació i mindfulness (Remind).

L’adquisició d’aquestes competències permetrà que aquestes tensions no derivin en sentiments de continu descontentament o en quadres d’ansietat i depressió, entre d’altres. La integració d’aquestes tècniques contribuirà a portar una vida més saludable en tots els entorns i millorarà l’estat psicològic i de salut. S’incrementaran els sentiments, emocions i pensaments positius, de serenor i alegria, per viure amb més plenitud i consciència.

Objectius

Objectius generals. Millorar l’estat de salut física, mental i emocional tot disminuint els efectes de l’estrès i l’ansietat.

Objectius específics. Integrar habilitats de relaxació, meditació i mindfulness en el context personal i professional com a recursos per afrontar situacions d’estrès i ansietat i viure amb més plenitud personal.

Al final del curs l’estudiant podrà:

 • Integrar tècniques de relaxació, meditació i mindfulness com a estratègies per afrontar l’estrès i ansietat.
 • Millorar l’estat físic, emocional i mental.
 • Incrementar l’estat de benestar i alegria.
 • Incrementar la claredat mental.
 • Millorar l’atenció.
 • Disminuir o eliminar la dispersió i el soroll mental.
 • Millorar les actituds positives.
 • Modificar creences i hàbits poc saludables.
 • Augmentar fortaleses personals.
 • Adquirir hàbits més saludables que milloraran la qualitat de vida.

Contingut

1.  Estrès i ansietat

- Fonaments

- Causes i símptomes

- Recursos d’afrontament

2. Relaxació, meditació i mindfulness

- Fonaments

- Tècniques

- Protocols d’aprenentatge

3.  Pràctica aplicada

-  Pràctiques meditatives, de mindfulness i de relaxació

-  Dinàmiques en grup i en parelles

-  Pràctica personal

Metodologia

 •   Curs eminentment pràctic i vivencial.
 •   Combina exposició teòrica, pràctiques de relaxació, meditació i mindfulness, exercicis físics, dinàmiques en grup i en parelles, reflexions, protocols d’aplicació dels aprenentatges i integració de la sessió.
 •    Pràctica personal setmanal.

Avaluació

S’avaluarà la realització dels exercicis i l’actitud proactiva a cada una de les sessions, i la pràctica personal setmanal. L’assistència mínima serà de vuit sessions.

Bibliografia

 • Amutio Kareaga, A. (2006). Relajación y meditación. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
 • Chödrön, P. (2012). Los lugares que te asustan. Barcelona: Espasa Libros.
 • Csikszentmihalyi, M. (2014). Fluir. Una psicología de la felicidad. Barcelona: Editorial Kairós.
 • Gonzalez López, L. (2008). Relajación en el aula. Recursos para la Educación Emocional. Barcelona: Wolters Kluwer Educación.
 • Kabat-Zinn, J. (2013). Mindfulness para principiantes. Barcelona: Editorial Kairós.
 • Kornfield, J. (2012). Meditación para principiantes. Barcelona: Editorial Kairós.
 • Nhat Hanh, T. (2016). Hacia la paz interior. Madrid: Debolsillo.
 • Subirana, M.; Ribalta, R. (2003). ¿Quién manda en tu vida? Reflexiones sobre la soberanía personal. Barcelona: RBA Libros.

Durada

 1. hores presencials (10 sessions de 2 hores)

Es demana un compromís de dedicació de 20 minuts diaris, com a mínim, de pràctica personal.

Calendari

17, 26 i 31 de gener, 7, 15 i 22 de febrer, 1 , 8 , 15 i 22 de març de 17 a 19 h

Places

24

Lloc

Facultat d'Economia i Empresa, aula 12. Edifici 690.

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments