Tècniques de comunicació oral eficaç per a joves investigadors

Curs presencial

Nota! Els matriculats a aquest curs hauran de portar el primer dia una presentació sobre la seva recerca de màxim 5 minuts.

Formador

M. Ángeles García, Sebastián Bonilla, Fernando Polanco, Anna López, Irene Yúfera, Estrella Montolío

Membres del grup EDAP (Estudis del Discurs Acadèmic i Professional)

Professors de la Universitat de Barcelona (Facultats de Filologia, Educació, Biblioteconomia i Comunicació Audiovisual i Relacions Públiques)

Consultors i formadors en comunicació eficaç

Destinataris

Personal de la Universitat de Barcelona, contractat, becari o tècnic de suport a la recerca, en fase predoctoral o postdoctoral (en aquest cas, que faci com a màxim un any que ha defensat la tesi).

Introducció

Aquest curs està destinat a joves investigadors que necessiten desenvolupar habilitats comunicatives orals per presentar la seva recerca en comunicacions, conferències, defensa de tesis doctorals o altres discursos públics.

Sovint, aquests joves científics acudeixen al nostre curs manifestant inquietuds:

 • sentint nervis, por al bloqueig i por escènica
 • lluitant amb la planificació de la presentació oral i amb el desenvolupament del PowerPoint o del Prezi
 • mostrant preocupació per si l’audiència els entendrà, s’avorrirà o no els escoltarà
 • demanant-se com construir-se una imatge creïble i sòlida que els faciliti l’establiment de contactes professionals

Amb aquest curs els participants adquiriran eines, recursos i tècniques que els capacitaran per millorar les seves capacitats comunicatives orals, alhora que es faran més conscients de les característiques d’un bon discurs científic oral.

Objectius

 • Capacitat de seleccionar, jerarquitzar i transmetre coneixements especialitzats a un públic d’iguals, o a un públic general.
 • Capacitat d’expressió persuasiva en català o en castellà.
 • Capacitat de gestió coherent dels llenguatges verbal, paraverbal i corporal.
 • Capacitat d’ús d’ajuts visuals (PowerPoint, Prezi, etc.).
 • Capacitat de presència com a oradors amb estil propi a l’escenari comunicatiu.
Contingut
 • Recerca i difusió de la recerca: el discurs oral científic i la importància de la seva comunicació
 • La planificació de la presentació: de la idea a l’estructura formal i informativa del discurs i al torn d’intervencions
 • El discurs verbal: guió, claredat, concisió, adequació, correcció, humor i figures retòriques
 • El discurs paraverbal i corporal: presència escènica, posició corporal, contacte visual, somriure, gesticulació, escolta activa, silencis, pauses, articulació, volum, entonació, ritme
 • La visualització de les dades: figures, gràfics, taules i PowerPoint
 • La superació de la por escènica: el control informatiu i discursiu, el control emocional, el control de l’espai comunicatiu, la naturalitat
 • La construcció d’una imatge personal creïble: estratègies verbals i no verbals de persuasió

Metodologia 

El curs és eminentment pràctic, participatiu i col·laboratiu, amb espais per a les pròpies presentacions i amb moments de reflexió teòrica i d’anàlisi i valoració crítica dels models comunicatius que es portaran a l’aula i que emmarcaran la pràctica.

Cada participant anirà avaluant i descobrint el seu potencial comunicatiu, i adquirint eines i estratègies orientades a fer-li guanyar confiança i a desenvolupar-se com a orador científic eficaç.

Avaluació

Els participants seran avaluats en una presentació final, que serà comentada per la resta dels assistents i pel formador. El feedback rebut se sumarà al treball desenvolupat durant el curs i esdevindrà una eina més amb què anar desenvolupant la pròpia competència comunicativa oral.

Bibliografia

 • Duarte, Nancy (2011). Slide:ology: arte y ciencia para crear presentaciones convincentes. Madrid: Conecta.
 • Ekman, Paul (2004). ¿Qué dice ese gesto? Descubre las emociones ocultas tras las expresiones faciales. Barcelona: RBA.
 • Gallo, Carmine (2016). Hable como en TED. Madrid: Conecta.
 • Reynolds, Garr (2009). Presentación zen: ideas sencillas para el diseño de presentaciones. Madrid: Prentice-Hall.
 • Rubio, Joana; Puigpelat, Francesc (2010). Com parlar bé en públic. Barcelona: Labutxaca.
 • Osborn, Michel; Osborn, Suzanne; Osborn, Randall (2013). Public Speaking: Finding your voice. 10a edició. New York, Pearson. 
Durada

25 hores presencials

Calendari

6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 de  maig de 15.30 a 18.30 h, i 29 de maig de 15.30 a 19.30 h 

Places

20

Lloc

Facultat de Matemàtiques. Aula S2.

Idioma d’impartició

Català i castellà

Activitat realitzada en col·laboració amb l'Escola de Doctorat de la UB

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments