Tècniques d’aprenentatge cooperatiu

Curs semipresencial

Formador

Miguel Valero García. Catedràtic d’Arquitectura de Computadors, Universitat Politècnica de Catalunya

Destinataris

Personal docent i investigador de la UB

Introducció

Els estudiants aprenen més i millor quan cooperen en petits grups. De fet, ja ho fan, encara que sovint al marge de l’organització de les nostres assignatures. El repte del professorat és incorporar les tècniques d’aprenentatge cooperatiu en el disseny mateix de l’assignatura, utilitzant les tècniques més apropiades en funció dels objectius. Afortunadament, les tècniques estan ben establertes i es poden aprendre (aquest és justament l’objectiu del taller). Sovint, les dificultats reals es troben més aviat en les nostres pròpies creences sobre el nostre rol en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Objectius

El taller està organitzat perquè, en finalitzar, els professors participants:
  1. Recordin, entenguin i puguin justificar:
  1. Les virtuts de l’aprenentatge cooperatiu.
  2. Les característiques generals de les dues formes d’aprenentatge cooperatiu: informal i formal.
  3. Algunes estratègies d’aprenentatge cooperatiu informal fàcils d’introduir en les classes expositives.
  4. Els cinc ingredients que s’han de tenir en compte en planejar una tasca cooperativa, fent esment d’almenys dues idees relacionades amb cadascun dels ingredients.
  5. Com es poden superar algunes de les dificultats que sorgeixen en l’aplicació d’aprenentatge cooperatiu en la pròpia docència.
  1. Siguin capaços de dissenyar una lliçó cooperativa incorporant-hi els cinc ingredients.
  2. Demostrin una actitud favorable respecte a la possibilitat d’incorporar les tècniques. d’aprenentatge cooperatiu en la pròpia docència.

Contingut

1. Aprenentatge cooperatiu: què és i per què?
2. Un exemple
3. Els cinc ingredients de l’aprenentatge cooperatiu
4. L’avaluació
5. Elements clau en el disseny d’una activitat d’aprenentatge cooperatiu
6. Virtuts de l’aprenentatge cooperatiu
7. Dificultats

Metodologia

Les sessions presencials del taller es desenvolupen de manera que el professorat participant aprengui utilitzant les eines pròpies de l’aprenentatge cooperatiu, treballant en grups. Els períodes expositius ocupen una fracció menor del temps total del taller.
Els participants hauran de desenvolupar de forma no presencial un treball d’aplicació dels continguts del taller i el formador oferirà comentaris particulars als treballs realitzats.

Avaluació

Assistència a les sessions del taller, participació en les activitats que es proposin i realització satisfactòria del treball d’aplicació no presencial.

Bibliografia

Pàgina web de Richard Felder (professor emèrit d’Enginyeria Química a la Universitat Estatal de Carolina del Nord). Aquí es poden trobar molts articles sobre estils d’aprenentatge, aprenentatge actiu i cooperatiu, etc.
http://www2.ncsu.edu:8010/unity/lockers/users/f/felder/public

Pàgina web de Roger T. Johnson i David W. Johnson (Universitat de Minnesota). Aquí es pot trobar molt material sobre aprenentatge cooperatiu.
http://www.co-operation.org

Pàgina web d’Eric Mazur (Universitat de Harvard) dedicada a la investigació sobre docència (té diversos treballs sobre aprenentatge cooperatiu).
http://mazur-www.harvard.edu/education/educationmenu.phtml

Grup d’interès en aprenentatge cooperatiu (GIAC), organitzat per l’ICE de la UPC. A més de materials d’interès general, poden trobar-s’hi materials produïts pels membres del grup (majoritàriament professors de la UPC, però també d’altres universitats).
http://www-ice.upc.es

Durada

16 h  (12 h presencials i 4 de treball autònom)      

lendari

3, 4 i 17 de juny de 2019 de 10.00 a 14.00 h

El treball no presencial es desenvoluparà entre la sessió 2 i la 3

Places

30

Lloc

Facultat de Química, aula 701

Idioma d’impartició

Castellà

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments