Empatia i assertivitat: l’art de saber atendre emocions i de posar límits

Curs presencial

Formador

Oriol Güell Custodio. Psicòleg i formador

Destinataris

Professorat UB

Introducció

En la docència universitària hi ha situacions en què els alumnes expressen emocions intenses, davant les quals sovint no sabem com respondre, què dir, què fer... A la primera sessió respondrem a la pregunta «què fer o què dir en aquestes situacions?»; a la segona sessió donarem pautes per dir, de la millor manera possible en el dia a dia de la docència, coses que intuïm que no són el que les persones voldrien sentir.

Objectius

 • Conèixer i practicar com atendre adequadament una emoció.
 • Conèixer el concepte de comunicació assertiva.
 • Conèixer, practicar i integrar la recepta assertiva.

Contingut

 1. Concepte d’empatia
 2. Detectar l’emoció de l’altre. L’espectre dels fenòmens afectius
 3. Intervenir. Què dir? Què fer? Respondre des del rol professional
 4. Identificar el límits del rol
 5. Concepte d’assertivitat. Origen. Els drets assertius
 6. Tipus de conductes: assertiva versus passiva/agressiva. Estils comunicatius. Creences de cada conducta. Actituds, conductes i conseqüències
 7. La recepta assertiva
 8. Posada en pràctica. Factors a tenir en compte
 9. Pla individual de treball

Metodologia

Magistral participativa. Es combinaran les explicacions, els exercicis i les dinàmiques de compartir amb els companys.

Avaluació

Assistència i participació a les sessions

Bibliografia

 • KELLNER, H. (2005)   El arte de decir no. Obelisco. Psicología y autoayuda.
 • SERVAN-SCHREIBER, D. (2003) Curación emocional.  Barcelona: Kairós.

Durada

10 hores

Calendari

1 i 3 d’octubre de 2019 de 15.00 a 20.00 h.

Places

20

Lloc

Facultat de Dret, seminari 3

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments