Gestió de l'estrès

Curs presencial

Formador

Oriol Güell Custodio. Psicòleg i formador

Destinataris

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona

Introducció

El curs va dirigit a professorat universitari que vulgui saber què és l'estrès i què el desencadena, i conèixer i practicar estratègies per disminuir-ne els efectes. 
Posarem atenció en la dimensió emocional del procés, en la manera com cada persona viu les situacions potencialment estressants i en què es pot fer per 
millorar-ho.

Objectius

Entendre el concepte d'estrès, conèixer els factors que el desencadenen i aprendre com aplicar les estratègies adients per disminuir-ne els efectes.

Contingut
 • Introducció. Coceptes d'estrès i estressor. Com i quan s'estableix la tolerància a l'estrès. Resposta de lluita o fugida.
 • Facilitadors. Entorn i personalitat.
 • Efectes de l'estrès. Estrès i rendiment. Burnout.
 • Què podem fer davant l'estrès? L'estel de l'estrès.
 • Prevenció i afrontament.
 • Pla individual de treball.

Metodologia

Activa i participativa. Al llarg del curs els alumnes treballaran alguns qüestionaris per identificar determinades característiques personals relacionades amb l’estrès.

Avaluació

Assistència i participació a les sessions.

Bibliografia

 • Punset, El. (2014). El mundo en tus manos. Barcelona: Destino (Imago Mundi), volum 262.
 • Greenberg, L. (2000). Emociones: una guia interna. Desclée de Brouwer (Crecimiento Personal).
 • Casas, M. (1999). Vivir bajo presión. Barcelona: Oceano (Punto de Encuentro).
 • SAPOLSKY, R. M. 2008. ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? La guía del estrés.   Madrid: Alianza editorial. Neurociencia.
Durada

15 hores

Calendari

17, 21 i 23 de gener de 2019 de 9.00 a 14.00 h

Places

20

Lloc

Facultat de Dret, Seminari 3 de l'edifici principal

Idioma d’impartició

Català

 

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments