Feministes: obrint portes i finestres de la Universitat de Barcelona

Curs presencial

Formador

Coordina: Patrícia Martínez, Departament d’Història

Mercedes Fernández Martorell, Departament d’Antropologia

Cori Mercadé, artista i educadora

Francesca Peiró, Departament de Física

Dolores Pulido, Departament de Belles Arts

Núria Sara Miras, Departament de Filosofia

Destinataris

Professorat de la Universitat de Barcelona

Introducció

Les universitats, que van néixer en relació amb el creixement de les ciutats en temps medievals, i que ben aviat es van convertir en llocs dins els quals 
quedava tancat el coneixement, són avui realitats humanes, socials i polítiques molt àmplies: sense cap tipus de dubte els sabers des de mirades i 
experiències feministes han ampliat continguts, àrees de coneixement, plans docents, polítiques i, també, la relació amb el nostre entorn, la ciutat.

En aquest curs treballarem des d’aquestes diferents perspectives: des d’allò que entra a les aules com a part dels continguts amb què treballem, els 
conceptes i les realitats amb què fem recerca, fins a la relació que hi ha entre la realitat que envolta la Universitat de Barcelona i allò que hi passa dins; 
des dels feminismes com a mètodes fins als feminismes com a experiències de trobada i treball. 

Objectius

 • Conèixer experiències ciutadanes i universitàries feministes.
 • Conèixer presències dels feminismes dins la Universitat (planificació, òrgans, etc.) i recrear aquells espais on no hi siguin.
 • Conèixer continguts de diferents àrees de coneixement des dels feminismes (física, creació artística, història, antropologia).
Contingut
 • Feministes a la Universitat de Barcelona
 • Activistes feministes a la Barcelona dels darrers 40 anys
 • Carrera acadèmica i conversió feminista
 • Planificació, polítiques i òrgans de govern universitaris
 • Els feminismes són acadèmics?
 • Les Juliettes, la llavor d’un projecte d’universitat feminista d’estiu
 • Àrees de coneixement feministes: l’antropologia, per exemple
 • Taller: Retrat feminista de la UB 

Metodologia

Les sessions es desenvolupen a partir de l’exposició de la docent i de la consolidació participativa de sabers a partir de preguntes i exemples que les

i els participants aporten des de la seva experiència com a docents de la UB.

Avaluació

Assistència, participació i disseny d’una cartografia feminista de la Universitat.

Bibliografia

http://www.sisterswisdom.com/

Mercedes Fernández Martorell. Capitalismo y cuerpo. Crítica de la razón masculina. Ed. Cátedra, 2018.
Durada

15 h

Calendari ( 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer de 16.00 a 19.00 h)

30 de gener, de 16 a 19 h

- Feministes a la Universitat de Barcelona. Patrícia Martínez

- Activistes feministes a la Barcelona dels darrers 40 anys. Dolores Pulido

6 de febrer, de 16 a 19 h

- Carrera acadèmica i conversió feminista. Francesca Peiró

- Planificació, polítiques i òrgans de govern universitaris. Núria Sala Miras

13 de febrer, de 16 a 19 h

- Els feminismes són acadèmics? Patrícia Martínez

- Artista i educadora? Cori Mercadé

20 de febrer de 16 a 19 h

-Àrees de coneixement feministes: l’antropologia, per exemple. Mercedes Fernández Martorell i taller participants (coord. Patrícia Martínez)

27 de febrer de 16 a 19 h

-Taller: Retrat feminista de la UB  (coord. Patrícia Martínez)

Places

20

Lloc

Facultat de Geografia i Història, Campus Raval, aula 219

Idioma d’impartició

Català i Castellà

 

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments