Dissenya i prova la teva classe gamificada

Curs presencial

Formador

Elena Maestre González. Escola Universitària d'Infermeria, UB

Daniel Hurtado Torres. Facultat d'Educació, UB

Destinataris

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona. No cal experiència prèvia en partirem d'un nivell inicial: tothom està convidat a provar la seva gamificació.

Objectius

En acabar el curs-taller, els participants seran capaços de:  

  • Dissenyar una acció formativa i interactiva basada en la gamificació.
  • Aplicar l’acció formativa en un context d’ensenyament-aprenentatge real.
  • Adoptar el rol de docent i estudiant en activitats gamificades reals.
  • Adaptar el procés d’ensenyament-aprenentatge a diferents perfils d’alumnes/jugadors.
  • Vivenciar els dubtes i els diferents perfils d’aprenentatge de l’alumnat davant una classe gamificada.
  • Reflexionar sobre les pròpies característiques com a docent, que permetin situar-se amb èxit davant diferents perfils de joc.
Metodologia prevista

Aquest taller funciona com un meta-taller, ja que es mostrarà què és la gamificació al mateix temps que les classes seran gamificades. És a dir, des del primer moment tots el participants podran experimentar com se sentirien els seus alumnes si una classe contingués serious games. Durant la resta del curs es faran servir jocs de preguntes i respostes (quiz), eines informàtiques, jocs de taula i diferents sistemes de participació grupal basats en la gamificació. Al final del taller tots els participants disposaran d’un material real que podran aplicar a les seves respectives assignatures.

Encara que la majoria de les activitats proposades es faran a classe, aquest taller exigeix ​​que els participants desenvolupin una activitat gamificada pensada per ser aplicada dins de les seves assignatures. Això requereix treball autònom durant la tercera setmana del curs amb una dedicació aproximada de quatre hores.


Activitats
El curs es divideix en quatre sessions.

Primera sessió (3 hores):

a) Perfil dels jugadors (gamers). Debat: el professor ha de ser un animador (entertainer)?

b) Marc teòric de la Gamificació. Gènere i gamificació. Com combinar diferents perfils d’alumnes i professors.

c) Protocol recomanat de gamificació.

d) Exemples a classe de jocs coneguts.

A casa: es penjaran activitats (autoavaluacions, wikis, etc.) voluntàries que es podran fer de manera individual.

Segona sessió (3 hores):

a) Activitat: adaptació de jocs existents.
Objectiu: desenvolupar un raonament creatiu basat en el marc teòric dels serious games.

b) Activitat: treball en xarxa (networking).
Objectiu: utilitzar les xarxes socials i fer valoracions qualitatives en un context docent.

c) Activitat: trobar recursos existents.
Objectiu: crear un recopilatori de recursos a la xarxa.

d) Presentació de serious games i experiències a l’aula que han fet servir les formadores.

A casa: es penjaran activitats (autoavaluacions, wikis, etc.) voluntàries que es podran fer de manera individual.

Tercera sessió (3 hores):

a) Activitat sorpresa.
Objectiu: vivenciar els dubtes i els diferents perfils d’aprenentatge de l’alumnat davant una classe gamificada.

b) La importància de l’estètica: ha de semblar un joc. Una aproximació a la narrativa i a la utilització d’atrezzo.

A casa: es penjaran activitats (autoavaluacions, wikis, etc.) voluntàries que es podran fer de manera individual.

Quarta sessió (4 hores):

a) Activitat: implementació.
Objectiu: sortir del curs amb el recurs acabat i havent-lo practicat amb altres companys, que hauran donat consells sobre com millorar-lo.

b) Reflexions sobre la utilitat dels serious games a l’aula i les vivències.

Avaluació
  • Avaluació individual
  • Avaluació entre iguals
  • Avaluació per part dels formadors

Es tindrà en compte l’assistència a les classes presencials i serà indispensable que els participants tinguin acabada la seva classe gamificada el quart dia per poder certificar el curs.

Durada

20 hores ( 12h presencials i 8h de treball autònom)

Calendari

24 i 31 de gener, 14 i 21 de febrer, de 9.30h a 12.30 h

Places

25

Lloc

Campus Diagonal. Facultat d'Economia i Empresa, edifici 696, aula 2017.

Idioma d’impartició

Català / Castellà

 

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments