Gamificar l’aprenentatge: més enllà de la casella de sortida

Curs semipresencial

Formador

Joan-Tomàs Pujolà i Font, professor titular de la Facultat d’Educació UB

Destinataris

Professors universitaris en actiu i amb docència

Introducció

En els darrers anys s’ha despertat l’interès per un nou plantejament per millorar l’efectivitat en el treball en entorns no lúdics, incloent-hi l’educació, anomenat gamificació (Kapp, 2012). Aquest plantejament intenta influir en els estudiants amb la finalitat de potenciar la motivació i estimular l’activitat en què estan immersos. L’objectiu bàsic d’aquets curs és que el professorat universitari apliqui aquesta metodologia i analitzi quins són els beneficis i dificultats que ens podem trobar en aplicar-la.

Objectius

 • Entendre què és la gamificació en l’àmbit educatiu
 • Dissenyar una proposta gamificada
 • Implementar la proposta gamificada
 • Analitzar els beneficies i dificultats de la intervenció didàctica

Contingut

 • Explorar els conceptes fonamentals sobre la gamificació:
  • Diferències entre joc, joc seriós i gamificació
  • Gamificació superficial o profunda
 • Elements de la gamificació:
 • Dinàmiques, mecàniques i components
 • Eines per gamificar
 • Implementar una proposta gamificada

Metodologia

Es tracta d’un curs eminentment pràctic on els conceptes teòrics introduïts en la primera sessió es posaran en pràctica. El treball col·laboratiu serà part de la metodologia en el procés de disseny de les propostes individuals gamificades.

Nota important!: Els participants han d’assistir al curs amb el seu portàtil.

Avaluació

Per passar el curs s’ha de dissenyar i implementar una proposta gamificada que es presentarà a l’última sessió presencial. L’avaluació final es portarà a terme per a tots els membres participants.

Bibliografia

Contreras, R. S. i Eguia, J. L.  (ed.) 2015. Gamificación en aulas universitarias. Barcelona: Institut de la Comunicació (InCom-UAB). Accés a: http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_gamificacion.pdf

Kapp, K. 2012. The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. EUA: Pfeiffer.

Marczewski, A. 2015. Even Ninja Monkeys Like to Play: Gamification, Game Thinking & Motivational Design. Blurb.

Niman, N. 2014. The Gamification of Higher Education. Developing a Game-Based Business Strategy in a Disrupted Marketplace. EUA: Palgrave Macmillan.

Werbach, K. i Hunter, D. 2015. The Gamification Toolkit. Dynamics, Mechanics, and Components for the Win. Filadèlfia: Wharton Digital Press.

Durada

20 hores (10 hores presencials + 10 hores de treball autònom)

Calendari

5, 12 de juny de 2019 de 10.00 a 13.00 h i 19 de juny de 10.00 a 14.00 h

Places

20

Lloc

Facultat de Farmàcia, aula A7

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments