Metodologies d’aprenentatge emergents

Curs en línia

Formadores

Anna Forés, professora de la Universitat de Barcelona
Teresa Hernández, professora col·laboradora de l’IDP-UB

Destinataris

Docents de l’àmbit de l’educació superior amb interès per conèixer i començar a aplicar noves metodologies en la seva pràctica docent.

Introducció

Com es poden generar entorns d’aprenentatge d’èxit en l’educació superior? Quines metodologies es poden utilitzar? Quines qualitats ha d’integrar el docent del segle xxi? Aquestes són les qüestions clau que es proposa descobrir aquest curs, a través dels recursos compartits, els debats generats i els exemples i bones pràctiques existents.

Objectius

Reflexionar sobre el perfil de l’estudiant millennial i les noves necessitats educatives.

Descobrir i valorar el potencial d’algunes propostes metodològiques d’ensenyament-aprenentatge emergents.

Contingut

Introducció

Presentació del curs (continguts i dinàmica), dels docents i dels participants

Noves necessitats i possibilitats d’aprenentatge

Entorn VUCA (volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat)                    

La generació millennial

Habilitats i competències professionals i personals que requereix la societat actual

Aportacions de les tecnologies

Tendències i propostes educatives

Educació expandida

MOOC

Mobile Learning

Challenge Based Learning

Design Thinking

Ludificació (gamificació)

Aprenentatge en el flux de treball

Metodologia

El format del curs és totalment en línia.

Per a cadascun dels mòduls del curs es facilitaran materials de consulta i es proposaran activitats per treballar els continguts corresponents. Aquestes activitats podran ser individuals o grupals (s’explicaran a l’inici de cada tema des del tauler de l’aula).

A través de fòrums temàtics (par a cada mòdul se’n crearà un i s’hi donarà accés) es promourà i incentivarà la participació amb l’objectiu d’intercanviar opinions, compartir experiències i noves referències, etc. 

Avaluació

L’adquisició dels objectius i aprenentatges del curs s’avaluarà de manera continuada.

Es finalitzarà el curs duent a terme una activitat d’aplicació pràctica dels continguts tractats. Consistirà a elaborar un disseny o redisseny d’una activitat d’aprenentatge, incorporant-hi alguna o algunes de les noves propostes educatives presentades en el curs.

L’avaluació final tindrà en compte aquest exercici final i el seguiment de les diferents activitats dutes a terme, així com la participació en els fòrums del curs. També es tindran en compte tant aquells elements relacionats amb el fet de respondre correctament a les demandes de cada activitat, com la consecució gradual i global de les competències i habilitats expressades en els objectius de cada activitat.

Bibliografia

Alcalde, I. Docentes del siglo XXI: retos y habilidades clave
Informe ODITE sobre Tendencias Educativas 2017

Durada

30 hores repartides en quatre setmanes

Calendari

Del 6 e maig al 6 de juny de 2019

Places

30

Lloc

Curs en línia

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments