Neurociència per a docents universitaris Aprenentatge, cervell i metodologies docents

Curs semipresencial

Formadors

David Bueno, professor de la UB
Anna Forés, professora de la UB
Marta Portero, professora de la UAB

Destinataris

Professorat UB interessat a millorar la seva docència a partir de les aportacions de la neurociència en l’àmbit educatiu.

Introducció

Aquest curs té una triple mirada: la més genètica i biològica, la psicològica i la pedagògica. Des de les tres mirades es farà un apropament als estudis recents en neurociència cognitiva sobre els factors que modulen els processos d’aprenentatge, amb l’objectiu que el professorat pugui incorporar aquest coneixement en el disseny de metodologies docents.

Objectius

Reflexionar sobre la importància dels coneixements que ens aporten les neurociències per aplicar-los a l’aula universitària.

Compartir una triple mirada sobre la neuroeducació.

Fer propostes d’accions concretes per dur-les a la docència universitària, sustentades en les evidències científiques que ens aporta la neurociència.

Contingut

Bloc 1. Bases biològiques i genètiques del cervell com a òrgan que sustenta l’aprenentatge

  • Desenvolupament del cervell
  • Plasticitat cerebral
  • Epigenètica: interacció de gens i ambient en els processos cognitius

Bloc 2. Psicologia fisiològica: factors que modulen els processos d’aprenentatge

  • Atenció i motivació
  • Emocions i relacions socials
  • Espais d’aprenentatge

Bloc 3. De la neurociència a l’aula: disseny de pràctiques neuroeducatives

  • Com dissenyar una pràctica pedagògica basada en la neurociència?
  • Exemples de pràctiques d’innovació docent
  • Disseny individual/grupal d’una pràctica per aplicar a l’aula

Metodologia

Hi ha tres sessions, cadascuna des de la mirada complementària de la neuroeducació. En la darrera es  demanarà un disseny pràctic d’aplicació per a l’aula universitària.

Avaluació

Participació activa a les sessions i disseny de la proposta neuroeducativa.

Bibliografia

Bueno, D. (2017). Neurociència per a educadors. Ed. Rosa Sensat. / Neurociencia para educadores. Ed. Octaedro.

Forés, A. et al. (2015). Neuromitos en educación. Barcelona: Plataforma editorial.

Portero-Tresserra, M. (2017). «Neuroeducació: aportacions de la neurociència als plantejaments educatius». Revista Catalana de Pedagogia, 11, 17-55.

Durada

20 hores (12 h presencials + 8 h de treball autònom)

 

Calendari

Sessions presencials: 12, 13 i 14 de juny de 2019 de 9.30 a 13.30 h

Places

25

Lloc

Facultat d’Economia i Empresa, edifici 690, aula 1036

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments